• ÖLN, Östergötlands läns nykterhetsförbund, utvecklas och genomför en nystart. Tillträdande ordföranden Fredrik Topplund och konsulenten Marie Gustafson ser positivt på framtiden. Foto: Dennis Petersson
  • Det är i Gamla Linköping som förbundet har sin bas. Foto: Dennis Petersson
  • Bokstäverna Ö, L och N kan lätt få tankarna till en viss alkoholhaltig dryck, något som den nya loggan anspelar på. Det brutna n:et står nämligen för viljan att bryta samhällets invanda alkoholnormer.

ÖLN utvecklas och byter skepnad

"Nu kommer det att hända grejer"

Ny ordförande, ny grafisk profil och flera spännande projekt. ÖLN, Östergötlands läns nykterhetsförbund, tar ett helhetsgrepp och är inne i en utvecklande fas. Hur ska föreningen fortsätta att verka för en nykter livsstil? Fredrik Topplund och Marie Gustafsson har många idéer.

Tillsammans tar de emot vår tidning när vi kliver in på kontoret, beläget i Gamla Linköping, i närheten av Dahlbergs Café. Han är tillträdande ordförande, hon är länets nykterhetskonsulent. Med ett stort engagemang berättar de om förbundets uppdrag, medlemsorganisationer och historia. För nära 100 år sedan startades samarbetsorganet som har, och har haft, ett viktigt uppdrag i samhället. Idag är föreningar så som Motorförarnas Helnykterhets Förbund, Blå Bandet, IOGT-NTO, Hela Människan och Tempel Riddare Orden, knutna till den förebyggande verksamheten. 

46 liter sprit

– I slutet av 1800-talet, när nykterhetsrörelsen började, drack man ungefär 46 liter sprit om året, per person, men idag dricker man ungefär nio liter. Det är ganska fascinerande att se att arbetet verkligen har gjort verkan genom åren, berättar Marie.

– Nykterhetsrörelsen fyller en viktig funktion på flera olika sätt. Dels har medlemsföreningarna olika inriktningar, bland annat trafikfrågor, scouter och socialt engagemang, vilket fångar upp alla delar av samhället, men i grunden handlar det även om att på olika sätt verka för en nykter livsstil och våga ifrågasätta alkoholnormen, fyller Fredrik i.

Ny identitet

Under årsmötet i slutet av april kommer han att väljas till förbundets ordförande, men redan nu har ett omfattande utvecklingsarbete inletts. En ny logga, med tillhörande grafisk profil, har tagits fram, och dessutom finns det många framåtsträvande idéer runt hörnet, en är att arrangera afterwork, helt utan alkohol. 

– Nu kommer det att hända grejer. Det finns ett embryo till en tanke om att kunna dra igång ett event, tillsammans med andra föreningar och på en central plats i Linköping, med temat "Nykter Afterwork". Den här idén har testats i Borås där den fick bra respons från många olika håll, berättar den blivande ordföranden.

Livsstilspris

På uppdrag av Region Östergötland ska förbundet, och framförallt Marie som konsulent, informera föreningar, organisationer och allmänhet, inte bara om alkoholfrågor, utan alla typer av beroenden. Vid sidan av detta ska de även verka för att skapa synergieffekter bland förbundets medlemmar, och hur de i övrigt ska arbeta för ett nyktert samhälle är under utveckling. Vid deras senaste styrelsemöte instiftades nämligen ett alldeles nytt livsstilspris.

– Det är ett sätt för oss att uppmärksamma organisationer eller personer som verkat i vår anda och påverkat för en nykter livsstil. Kan vi hjälpa till att uppmuntra och uppskatta dessa gärningar är det guld värt, säger Fredrik. 

– Det behöver inte vara föreningar som jobbar med nykterhet, utan det kan handla om alla initiativ för ett sunt leverne. Vem som ska få årets pris är redan klart, men det avslöjas på årsmötet den 27 april, avslutar Marie.