Omfattande sadelstölder i länet

Polisen misstänker utländsk liga

Återigen har ett stall och en ridskola drabbats av ett inbrott där sadlar till ett omfattande värde stulits. Detta är bara två i raden sadelstölder i länet under de senaste månaderna.
Robert Aldén, utredningsbefäl vid Linköpingspolisen, ser ett samband mellan det stora antal stölder av sadlar i länet. De två senaste skedde under natten och kvällen mot onsdag.

– Vi har sammantaget haft nära på ett tiotal olika stölder sedan i mars av sadlar länet runt men Linköping har varit förskonade fram till nu då ett stall i Rappestad och ett i Kaga har haft påhälsning av sadelligan under kvällen och natten mot onsdag. 

Ett tiotal stölder

I ett av fallen har det bestulna stallet blivit av med sadlar till ett värde av 200 000 tusen kronor.

– Det finns goda skäl att tro att de här stölderna hänger ihop och att de som ligger bakom dem inte kommer från Sverige. Hästfolk brukar ha koll på sin utrustning och det gör det nära på omöjligt att kunna omsätta det stulna godset till pengar här i landet. 

Därför finns det anledning att tro att de här stölderna hänger ihop och att de som ligger bakom dem snabbt gör ett par inbrott och sedan beger sig snabbt ut ur landet, menar Robert Aldén vidare. Han vill även uppmana den som sett något misstänkt i närheten av Kaga eller Rappestad att kontakta polisen.

Skrymmande och tung

– En sadel är ganska skrymmande och tung. För att kunna få med sig dessa så måste man ha ett större fordon, som till exempel, en mindre lastbil eller en van och har någon sett saker eller personer man kan sätta i samband men stölderna får man gärna höra av sig till oss. Det kan vara viktigt för oss och för att vi ska kunna klara upp det här, avslutar Robert Aldén vid Linköpingspolisen, som i nuläget inte kan berätta något om de tekniska undersökningarna som gjorts då dessa i skrivande stund inte var klara. En anmälan om stöld, alternativt grov stöld upprättas i ärendet.