• Nu sker inspektion och fortsatta åtgärder på Kungsbergsskolan igen. Foto: Tommy Pettersson

Omfattande sanering på Kungsbergsskolan

Just nu sker fortsatta insatser på Kungsbergsskolan för att förbättra inomhusmiljön. Kungsbergsskolan fick under 2011 en rad problem med inomhusmiljön och tvingades därför att sanera hela skolbyggnaden.

Det mesta gjordes dock klart lagom till terminsstart den gången och efter ett omfattande saneringsarbete som kommunens fastighetsbolag Lejonfastigheter ansvarat för kunde eleverna flytta in igen.

Golvet orsakade problem

Sedan några år tillbaka har såväl elever som lärare på Kungsbergsskolan påverkats av lokalernas allt sämre inomhusmiljö, och i slutet av 2011 inleddes en byggnadsteknisk genomgång.

Resultatet av den byggnadstekniska genomgången visade dock på flera problem som tillsammans tros ha bidragit, bland annat höga dammnivåer, felaktig golvvård, bristfällig städning och dålig ventilation.

– Det var under senhösten 2011 och tidig vår 2012 som man verkligen började reagera på skolan och då satte vi snabbt i gång med provtagningar, berättade Niclas Blomqvist, projektledare på Lejonfastigheter som äger och förvaltar byggnaden vid det aktuella tillfället.

Fortsatta åtgärder

Nu sker alltså fortsatta åtgärder för att förbättra inomhusmiljön på Kungsbergsskolan. Lejonfastigheter har under en längre tid genomfört underhållsåtgärder i skolan då personer upplever problem med inomhusmiljön. I slutet av november 2014 togs prover i ventilationssystemet för byggnaderna för att säkerställa ett underhållsarbete som genomförts. Proverna visade då att det fanns bakterier och mögelsporer i ventilationssystemet.

Inspektion av ventilationen

Lejonfastigheter tar detta på allvar och har tillsammans med verksamheten beslutat kring direkta åtgärder samt genomförandet av en noggrann undersökning av ventilationssystemet och städning av alla ytor genomförs dagligen. Under juluppehållet påbörjades rengöring av ventilationskanaler samt byte av filter i aggregaten. Samtidigt startade också en noggrann inspektion av ventilationssystemet för att söka svar på hur situationen kan ha uppkommit.

Verksamhet i paviljonger

För att minimera påverkan på personal och barn, samt störa verksamheten så lite som möjligt, kommer ett mindre antal paviljonger ställas upp efter behov i anslutning till skolan där viss verksamheten kan fortsätta bedrivas samtidigt som inspektionen fortgår.