• Nu sker inspektion och fortsatta åtgärder på Kungsbergsskolan igen. Foto: Tommy Pettersson

Omfattande sanering på Kungsbergsskolan

Just nu sker fortsatta insatser på Kungsbergsskolan för att förbättra inomhusmiljön. Kungsbergsskolan fick under 2011 en rad problem med inomhusmiljön och tvingades därför att sanera hela skolbyggnaden.
Det mesta gjordes dock klart lagom till terminsstart den
gången och efter ett omfattande saneringsarbete som kommunens fastighetsbolag
Lejonfastigheter ansvarat för kunde eleverna flytta in igen.

Golvet orsakade problemSedan några år tillbaka har såväl elever som lärare på
Kungsbergsskolan påverkats av lokalernas allt sämre inomhusmiljö, och i slutet
av 2011 inleddes en byggnadsteknisk genomgång.

Resultatet av den byggnadstekniska genomgången visade dock
på flera problem som tillsammans tros ha bidragit, bland annat höga dammnivåer,
felaktig golvvård, bristfällig städning och dålig ventilation.

– Det var under senhösten 2011 och tidig vår 2012 som man
verkligen började reagera på skolan och då satte vi snabbt i gång med
provtagningar, berättade Niclas Blomqvist, projektledare på Lejonfastigheter
som äger och förvaltar byggnaden vid det aktuella tillfället.

Fortsatta åtgärderNu sker alltså fortsatta åtgärder för att förbättra
inomhusmiljön på Kungsbergsskolan. Lejonfastigheter har under en längre tid
genomfört underhållsåtgärder i skolan då personer upplever problem med
inomhusmiljön. I slutet av november 2014 togs prover i ventilationssystemet för
byggnaderna för att säkerställa ett underhållsarbete som genomförts. Proverna
visade då att det fanns bakterier och mögelsporer i ventilationssystemet.

Inspektion av ventilationenLejonfastigheter tar detta på allvar och har
tillsammans med verksamheten beslutat kring direkta åtgärder samt genomförandet
av en noggrann undersökning av ventilationssystemet och städning av alla ytor
genomförs dagligen. Under juluppehållet påbörjades rengöring av
ventilationskanaler samt byte av filter i aggregaten. Samtidigt startade också
en noggrann inspektion av ventilationssystemet för att söka svar på hur
situationen kan ha uppkommit.

Verksamhet i paviljongerFör att minimera påverkan på personal och barn, samt störa
verksamheten så lite som möjligt, kommer ett mindre antal paviljonger ställas
upp efter behov i anslutning till skolan där viss verksamheten kan fortsätta
bedrivas samtidigt som inspektionen fortgår.