• Ågatan blir som ny ”Gångfartsgata” inom kort. Foto: Tommy Pettersson

Omfattande trafikavstängningar i Linköping

Stadskärnan blir mer miljövänlig och farbar

Många bilister svär ve och förbannelse över trafiksituationen i Linköping just nu på grund av de gator som är tillfälligt avstängda.
Men inom kort kommer alla att bli nöjda för då har vi en trafiksituation som både är framkomlig för privatbilism och som också kan bidra till ett miljövänligare klimat för gående och oskyddade trafikanter.
Hamngatan är i dagarna avstängd för genomfart mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan  under perioden 30 juni till 21 november och det beror på att man ska bygga ett nytt kollektivtrafikstråk på grund av den dåliga luftkvaliteten.
Nu lägger man en ny hårdare yta för att få en bättre luftkvalitet och när arbetet är klart kommer det finnas ett kollektivstråk och en körfil i  respektive riktning där cyklister och gående kommer signalprioriteras vid  trafikljusen.
En ny hårdare beläggning läggs på vägbanan för att minska  upprivningen av partiklar och man kommer att sänka hastigheten av samma skäl.