• Nu vill man öppna det gamla skyddsrummet iTrädgårdsföreningen igen. Foto: Tommy Pettersson
  • Ett naturligt flöde av människor på väg till och från denna del av parken kommer att ge liv, rörelse och trevnad, menar Andreas Ardenfors . Foto: Tommy Pettersson

Öppna bergrummet i Trädgårdsföreningen

Kristdemokraterna i Linköping föreslår nu att kommunen ska öppna bergrummet i Trädgårdsföreningen för allmänheten.

Det är Andreas Ardenfors och Per Larsson som har lämnat in en motion från Kristdemokraterna i Linköping om att bergrummet. Man tänker sig att spränga in en kulturlokal i berget.

Tanken är dock inte ny. Föreningen Musik i Linköping ville redan på 1980- talet ha en ”Crusellhall” insprängd i berget i Trädgårdsföreningen med Berwaldhallen som förebild. Detta förslag kom efter oenighet om det planerade konserthuset skulle ligga och kosta. Det blev dock inget med musikföreningens förslag den gången.

Från första världskriget

ITrädgårdsföreningen ligger ett gammalt skyddsrum från tiden vid första världskriget. Detta var avsett att skydda stadens invånare från bombanfall från en eventuell fiende. Som väl är har aldrig skyddsrummet behövt användas för sitt ändamål. Men ändå, det ligger där och berget är utsprängt som ett omfattande rum, entrén med de tunga järndörrarna vetter ut mot Trädgårdsföreningens park.

–Vi vill uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med Stiftelsen Trädgårdsföreningens park undersöka möjligheterna att förvandla skyddsrummet i parken till en attraktiv samlingsplats för människor med kulturella och professionella intressen, säger Andreas Ardenfors, kommunalråd för Kristdemokraterna.

Även för teater

Den omedelbara närheten till den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet skulle kunna utgöra ett intressant underlag, likaväl som närheten till Hotell Ekoxen som kurs- och konferens arrangör. Intimare konsert- och teaterföreställningar skulle med fördel kunna förläggas till denna lokal.

– Linköping saknar en intressant mötes/konsertlokal för cirka 500 personer. Vår tanke är att en attraktiv lokal, insprängd i berget, liknande Berwaldhallen i Stockholm eller Tempelplatsens kyrka i Helsingfors, skulle kunna vara en sådan lokal, och också ett lyft för Trädgårdsföreningen och hela Linköping, säger Per Larsson.