• Catharina Rosencrantz framför Hjulsbroskolan där man höll presskonferens. Foto: Tommy Pettersson

Oppositionen satsar på mer läsning

Nu har oppositionen i form av Catharina Rosencrantz moderat vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden börjat att röra på sig. Den styrande majoriteten har i en serie presskonferenser lagt fram kursen inom välfärdssektorn.

Nu är det dags att kontra i en liknande serie möten med media och först ut är man på skolområdet.

Dåliga PISA resultat

I PISA undersökningen presterar svenska elever nu under snittet och universiteten larmar om elever som varken kan läsa eller skriva på en nivå som krävs för att klara studierna. I kommunens egna tester, både i grundskolan och i gymnasiet, läser eleverna allt sämre. De med låga resultat blir fler och de riktigt duktiga läsarna blir färre.

– Flera undersökningar visar på fallande resultat i skolan där problemen ofta bottnar i en bristande läsförmåga och språkförståelse bland skolelever. En elev som har problem läsning har ofta svårigheter även inom ämnen som matematik eller naturvetenskap. Därför är det viktigt att satsa på läsning och lyfta in läsningen i skolans alla ämnen, menar Catharina Rosencrantz.

Tradition som förpliktar

Sverige har en lång tradition av att ligga i topp när det gäller elevers läs- och skrivförmåga. Så är det inte längre. Utvecklingen har länge gått åt fel håll. Resultaten i svensk skola sjunker och ett av de stora grundproblemen är en bristande läs- och språkförmåga bland eleverna. För att bryta utvecklingen vill vi satsa långsiktigt på en stor lässatsning i Linköping från förskolan och genom grundskolan och gymnasiet.

– Vi vill bryta utveckling och satsar därför på en stor lässatsning i vår budget på 21 miljoner kr år 2016 och 22 miljoner 2017 och ytterligare 20 miljoner kr per år om behov finns av ytterligare resurser. Detta är breda satsningar som ska omfatta samtliga skolor och som berör flera nämnder. Läsningen måste bli ett ansvar för hela skolan, för alla lärare och i alla ämnen. Oavsett hur mycket kunskap du har med dig hemifrån så ska skolan hjälpa alla elever att utifrån de egna förutsättningarna, träna läsning, hitta glädjen i att läsa och börja läsa mer, berättar Catharina Rosencrantz.