• Paul Lindvall (M), Andreas Ardenfors (KD) och Lars Vikinge (C) är kritiska till kommunens agerande. Foto: Max Elofsson

Oppositionen vill ha kvar biblioteket

Under tisdagen började Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Linköping en gemensam kampanj för att stoppa den styrande koalitionens vilja att flytta biblioteket i Skäggetorp centrum till det blivande allaktivitetshuset intill skolan i stället.

Ännu är inga beslut fattade. Men under tisdagen gick den borgerliga oppositionen i Linköping ut och kampanjade för att biblioteket i Skäggetorp centrum ska få vara kvar där det ligger i dag. Socialdemokraterna vill tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna stänga ner biblioteket och flytta det intill Skäggetorpsskolan.

– Centrumet är den självklara mötesplatsen, jag upplever att det är väldigt välbesökt och naturligt om biblioteket ligger kvar här, säger kommunalrådet Paul Lindvall (M).

Ingen diskussion

Utöver att det skulle uppfattas som bara skolans bibliotek, så tror de att det skulle leda till att Skäggetorp centrum blir allt mer öde om en förflyttning skulle gå igenom. Paul Lindvall säger även att han känner sig bekymrad över att kommunstyrelsen har dessa planer utan att ha fört en diskussion med bibliotekets personal.

– Barn och ungdomar kommer ändå hit, det behöver inte flyttas. Med oss har de inte diskuterat saken över huvud taget, säger bibliotekets verksamhetsansvarige Anna Chantre.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfast (MP) är av en annan uppfattning.

– Om det låg i allaktivitetshuset i stället skulle vi göra det mycket större och mer lättillgängligt. Dessutom har vi haft en diskussion med biblioteket om det, säger hon.

Hon tycker också att oppositionen agerar sent i och med detta. Redan i oktober gjordes en första skiss över hur det skulle se ut och att biblioteket alltid har varit den centrala delen i allaktivitetshuset.

Ser alternativ

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser nu alternativet att om inte de styrande partierna vill driva biblioteket vidare i Skäggetorp centrum vill de göra det möjligt för en ideell förening att kunna ta över verksamheten.

Allaktivitetshuset ska enligt planerna börja byggas i höst och stå klart 2018.