• Nu är det dags igen för Marie Morell att debattera budgeten med Mats Johansson. Foto: Tommy Pettersson

Oppositionens budget är klar

Nu har Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland presenterat ett gemensamt motförslag på en treårsbudget för perioden 2017-2019.

Det är en budget med tydliga investeringar som har stora förutsättningar att utveckla regionen ännu mer, både när det gäller den regionala tillväxten genom fler företag och kommunikationer, men även när det gäller hälso- och sjukvården. Men det kräver att Region Östergötland tar ledartröjan i den regionala utvecklingen. Just nu lyser den tyvärr med sin frånvaro menar säger oppositionshövdingen och moderaten Marie Morell i ett skarpt uttalande.

Bort med överbeläggningar

En prioriterad uppgift för Region Östergötland är att komma tillrätta med med överbeläggningarna på sjukhusen.

– Det krävs en analys över vad som orsakar dessa problem i grunden. Vi vill snabba på arbetet med att låta medarbetarna arbeta på toppen av sin kompetens och vi vill också starta ett utvecklingsarbete för att föra över mer operationer i dagkirurgi och mottagningskirurgi. Digitala lösningar som gör det lättare att ta hand om sin egen hälsa och sjukdom behöver också utvecklas, liksom vård i hemmet i samverkan med kommunerna för att förebygga onödiga inläggningar på sjukhus, säger Marie Morell och får understöd.

– För att minska trycket på slutenvården och akutsjukvården behöver vi även stärka primärvården. Därför vill vi samla den regiondrivna primärvården i en organisation och göra en generell satsning på primärvården med 12 miljoner kronor i samband med att vi inför enhetstaxa. Ytterligare ett sätt att stärka människors hälsa är att införa "Social aktivitet på recept" för att motverka ensamhet samt öka hälsa och välbefinnandet hos äldre, menar Fredrik Sjöstrand (M), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Satsning på kulturen

Även Per Larsson (KD), 2:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden kastar fram alternativa förslag mot den sittande majoritetens föreslagna budgetsatsningar.

– Vi förslår att Regionutvecklingsnämndens budget utökas med 10 miljoner kronor, och vill bl.a. att en kulturgaranti för barn och unga i hela regionen blir verklighet under mandatperioden. Vi vill också förstärka regionens arbete med film och dans genom att ta första stegen mot ett regionalt danskompani och ett regionalt filmcentrum. Vår ambition är också att regionen ska bidrar till att knyta kultur och näringsliv närmare varandra genom att inrätta "innovationssluss kultur" för att bättre ta tillvara innovatörer och entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna, säger Per Larsson (KD), 2:e vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden.