• Peter Wilhelmsson är inne på sitt tredje år som ordförande i Vidingsjö MOIF. Han berättar att han har många skilda uppgifter i föreningen som numera bara ägnar sig åt ungdomsfotboll. Foto: Leif Larsson
  • Vidingsjö MOIF saknar klubblokal. Här är ordföranden Peter Wilhelmsson vid föreningens redskapsbod med den udda skylten Kansli på. Foto: Leif Larsson

Ordförandens uppgifter i en liten klubb

Det kräver sin insats att vara ordförande i en mindre idrottsförening. Peter Wilhelmsson i Vidingsjö MOIF, Linköping, vet. Han är inne på sitt tredje år som boss i den klassiska klubben.

– Det är många olika uppgifter och mycket att göra, och så är det för hela styrelsen. Man har dubbla roller, styrelseuppdraget och ofta ledare för ett lag, klargör han.

Vidingsjö MOIF grundades 1972 och har haft både innebandy, bordtennis och baseboll på repertoaren. Numera är det bara fotboll. Och endast ungdomslag. Klubben har cirka 160 medlemmar. Alla arbetar ideellt, även styrelsen, men tiden räcker förstås inte till hur mycket som helst.

– Styrelsen har snackat om en MOIF-dag där vi bjuder in ledare, spelare, föräldrar. Fast alla har sitt i klubben plus ett vardagsliv. Att hinna med det där extra är det svåra i en liten klubb, förklarar Peter Wilhelmsson som beräknar att han lägger cirka åtta timmar i veckan på sitt ordförandeuppdrag och lagledarroll i sonens lag.

Kansliskylt

Klubbens litenhet visar sig bland annat i att man saknar klubblokal och det enda man förfogar över är en redskapsbod med en gammal "Kansli"-skylt på.

– Vi har spånat om en samlingspunkt. Det är en dröm att ha en egen lokal, frågan är bara var. Styrelsen jobbar med frågan. Många uppgifter Peter Wilhelmsson berättar om vad uppdraget som ordförande innebär. En inledande uppgift är att hålla ihop styrelsen och kalla till möten.

– Jag är firmatecknare och ekonomiskt ansvarig tillsammans med kassören. Bidrag av stat och kommun söker jag ihop med sekreteraren. På sommaren sköter jag bokningar av planer och till vintern ansöker jag om tider i hallar och på konstgräs, redogör MOIF-basen. Idrottsföreningens fotbollslirare är i åldern sex år till 14.

Det är pojklag, flicklag och mixade varianter. Klubben hyr planer av Linköpings kommun på tre ställen: Långgatans fotbollsplan, Skarpans konstgräs och planen vid Vidingsjöskolan. Som alla föreningar med ungdomar så behövs föräldrar som ställer upp.

– Alla som engagerar sig får en utbildning av MOIF. Det är om hur man hanterar barn i grupp och enkla träningsövningar. Överskådligt Som ordförande Vidingsjö MOIF får Peter ibland uthärda en del skämt om sin position.

– När jag dyker upp på matcher kan man säga: Jaha, här kommer ordföranden, ska vi får gratifikationer nu? Eller: Var har du kostymen? Retsamheterna tar ordföranden med ro. Säg det idrottssammanhang där det inte förekommer lite kärleksfullt hån.

Plus och minus

– Jag tror inte ens att jag äger någon kostym, säger Peter Wilhelmsson och garvar. Till sist funderar han kring plus och minus för den lilla föreningens villkor.

– Allt är överskådligt och gripbart, det är bra. Vi har också en stabil ekonomi och inga större utgifter, bara till planhyra och det täcks av bidrag och medlemsavgifter. Vi saknar ett ställe att samlas på, det skulle öka klubbkänslan. Det är också en liten nackdel att vi spelar på flera planer, många i lagen ses inte. En början på mer kontakter är de ledarträffar med cirka 30 personer före och efter säsongen. Men ännu mer är önskvärt.

– En MOIF-dag vore perfekt för medlemmarna i klubben att lära känna varandra, avrundar Peter Wilhelmsson som en liten framtidsförhoppning.