• George Ekström, Linköpings Skytteförening, i mitten, och Elmer Jansson och Claes Nilsson i A1 skytteförening står vid Skyttecentrum där 60 av 100 banor har gett vika för en ny bussgata. Foto: Leif Larsson

Oro när centret försvinner

Skyttecentrum hotas från flera håll

Skytteföreningarna i Linköping är oroliga. Skyttecentrum har tappat 60 av 100 banor när en bussgata dragits fram och den framtida existensen är minst sagt osäker.
– Att det blir svårt att ha kvar skyttet här är inget att säga om. Men kommunen har inte erbjudit oss något ställe med ersättningsbanor. Risken är stor att vi tappar medlemmar och även ekonomin blir lidande då det blir svårt att arrangera större tävlingar, påpekar George Ekström,

Linköpings Skytteförening. Det är framförallt Linköpings Skytteförening och A1 Skytteförening som drabbas när skyttebanan, decimeras. Men det finns även andra föreningar och andra aktörer som använder banan, exempelvis polisen och militären.

Från 100 till 40

I dag skjuter Linköpings Skytteförening vid Skyttecentrum beläget mellan Lambohov och T1:s gamla militärområde samt i Trädgårdstorp, en bit från återvinningen i Malmslätt. I Skyttecentrum har således ett växande Linköping gjort att 100 utomhusbanor i dag blott är 40. Även en fältskjutbana har försvunnit. I Trädgårdstorp har man tolv inomhusbanor.

För ett drygt årtionde sedan var det på gång att flytta allt till Trädgårdstorp, beläget omkring 800 meter från bostadsområden. Tanken var en utomhusanläggning med allt slags skytte.

– Problemet var att vi sökte tillstånd för hela anläggningen. Det som väsnades mest väsnades för mycket och miljööverdomstolen gav då inte tillstånd för något. Hade vi delat upp ansökan så hade det inte varit några problem med korthållsskyttet och de finkalibriga vapnen, redogör George Ekström.

I stället blev det 2009 en inomhushall med tolv banor i Trädgårdstorp och skyttet i Skyttecentrum blev kvar. Just nu är Skyttecentrum aktivt men troligen går det i långa loppet inte att vara kvar där.

Lösning av kruxet

Bebyggelse, gator och skogsströvande människor kommer allt närmare. I Trädgårdstorp kan en del av kruxet lösas, men inte allt.

– Vi vill i första hand bygga något för korthållsskytte, tanken är en utomhusbana med två hallar, en i varje ände av banan. Det är inget kontroversiellt och ger inget buller. Har vi ingen bana söker sig folk till andra klubbar, fastslår George Ekström.Klausul måste bort Först måste hinder undanröjas, bland annat en klausul som kommunen hade som krav när hyreskontraktet för hallen i Trädgårdstorp skrevs.

– Vi får inte söka nya miljötillstånd utan kommunens godkännande och vi jobbar på att de ska släppa det kravet. Vi har också bett kommunen att ta bort klausulen om att vi inte får agera för att förändra utomhus på Trädgårdstorp men än har inget hänt. Först när det är klart kan vi gå vidare, konstaterar George Ekström.

Saknar realismen

Att bygga upp en komplett anläggning i Trädgårdstorp är troligen inte realistiskt, även om tillstånd gavs.

– Det är svårt att hitta mark nära staden så det är viktigt att korthållsskyttet kan utövas på Trädgårdstorp så annars får ungdomarna svårt att ta sig till verksamheten, klargör George Ekström.

För fältskytte med pistol måste det till utomhusterräng och för övrigt pistolskytte, speciellt den grovkalibriga varianten, krävs skytte utomhus. Idealet vore en helt ny utomhusbana för pistolskytte.

– Går det inte att hitta en plats för ny skjutbana är det näst bästa alternativet att bygga en stor hall på Trädgårdstorp. Hallens enda syfte är att decimera ljuden så den kan byggas enkelt och därmed till låg kostnad. Det skulle fortfarande behövas fältskytteterräng till tävlingar, avrundar George Ekström.