• Stina Elund har ett stort arbete framför sig med att påverka Sverigeförhandlingen till Linköpings fördel. Foto: Tommy Pettersson
  • Den gamla centralstationen har snart spelat ut sin roll som resecentrum. Foto: Tommy Pettersson

Osäkra stationslägen för östgötakommunerna

Nu pågår Sverigeförhandlingen för fullt och Trafikverkets bud är under livlig diskussion i de båda östgötakommunerna.

Den 1 februari lämnade Sverigeförhandlingen ett första bud gällande Ostlänken till Linköpings och Norrköpings kommun och nu pågår förhandlingen kring ett antal viktiga frågor.

Snabbtåg eller höghastighetståg

Linköping representeras i förhandlingarna av kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och kommundirektör Peder Brandt. Utgångspunkten i budet är att staten, regionerna och kommunerna i samverkan ska skapa förutsättningar för bättre kommunikationer och därmed utveckling och tillväxt lokalt, regionalt och nationellt. Tunnelfrågan är kanske den svåraste frågan man har att hantera. Blir det tunnel- eller stickspårslösning? Varje gång Trafikverket lämnar en prognos på kostnader är tunnelstationen dyrare men Linköpingspolitikerna har inte gett upp ännu.

– Ostlänken är beslutad i nationell plan och vi vill att tidsplanen följs. Kommuner och investerare måste kunna planera långsiktigt. Vi har redan lagt ned stora planeringsresurser på detta. Därför är det rimligt att Ostlänken är den etapp som byggs först, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund och menar samtidigt att man kommer att föra fram olika lösningar på ett optimalt stationsläge för kommunen.

Riktig rysare 

För Norrköpings kommunalråd är det två frågor som är centrala. Det ena är att få det stationsläge man tidigare bestämt i kommunfullmäktige och det andra är att det blir en höghastighetsbana som byggs, inte en renoverad bana för snabbtåg. Ett antal elefanter har trampat in i rummet och kraftigt ifrågasatt regeringens planer på en höghastighetsbana vilket skapar oro bland kommunerna.

– Ur ett nationellt perspektiv tycker jag att höghastighetståg är bättre än att enbart fixa till ett snabbtåg men för Norrköpings del går det bra även med tåg som färdas i 250 kilometer i timmen, säger Lars Stjernkvist och tillägger.

– Vi är otroligt nöjda med budet vi fått, men det återstår viktiga delar. Vi vill vi ha ett stationsläge upphöjt på pelare, inte på marken.

Det första budet från Sverigeförhandlingen har gett upphov till några frågor som Norrköpings kommun vill ha svar på. Det är till exempel frågor som hur Norrköpings kommun ska kunna utlova ett visst bostadsbyggande när det i huvudsak är privata aktörer som bygger eller att Norrköpings kommun saknar skrivningar om hur man säkerställer tillträde för regional trafik på den nya banan.