• Landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell är nöjd med samverkansavtalet. Foto: Tommy Pettersson
  • Östsam går i graven. Foto: Tommy Pettersson

Östergötland blir en region

Regionförstoringsfrågan har tragglats i många herrans år men nu verkar det som man kommit i ett läge där åtminstone Östergötland blir en region. det är svårt att undvika ironi när man beskriver Sveriges försök att organisera om sig.

Men i Östergötland tar man nu ett steg vidare i processen i och med att man i januari 2015 bildar en region där Landstinget tillsammans med länets kommuner går ihop.

Gemensam bild

Landstinget, länets 13 kommuner och Regionförbundet Östsam har enats om ett samverkansavtal som reglerar hur utvecklingsarbetet i den nya regionen ska utformas. Avtalet innebär bland annat att det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland ska vara utgångspunkten för det fortsatta utvecklingsarbetet i Östergötland. Parterna är också överens om att göra extra satsningar inom områdena tillväxt och innovationer samt kultur och attraktivitet.

– Ett mål med det här arbetet är att vi alla ska ha en gemensam bild om vilken riktning vi ska ta och hur vi tillsammans ska utveckla Östergötland. Med samverkansavtalet tar vi ett historiskt steg mot en stark region där det regionala utvecklingsansvaret genomsyras av samverkan och öppenhet, menar landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell.

Beslut i sommar

I juni fattar riksdagen det slutgiltiga beslutet om att bilda Region Östergötland och då ska också samverkansavtalet godkännas formellt i samtliga kommuners fullmäktige samt i landstingsfullmäktige. Styrgruppen för Utveckling Östergötland, som står bakom samverkansavtalet, består av den politiska ledningen i länets samtliga kommuner, Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland.

– Jag är mycket glad över att vi nu enats om samverkansavtalet och att Region Östergötland bildas. Regionförbundet Östsam har betytt en hel del för samverkan och utveckling i Östergötland. Nu blir den nya regionen ännu starkare genom att de regionala utvecklingsfrågorna samlas i en direktvald politisk organisation med en tydlig regional politisk ledning, säger Jan Owe-Larsson, styrelseordförande i Regionförbundet Östsam.