• Ulla Lönn, tf regionchef på Svenskt Näringsliv i Linköping, till höger om henne Christina Landoff, vd på Skänninge stadshotellet. Foto: Irina Fallakha

Östergötland har förutsättningarna

Entreprenörskap är en viktig drivkraft för modernisering och skapande av nya arbetstillfällen för människor. Nu presenterar Svensk Näringsliv resultaten från företagsamhetsrapporten 2016. Forskning har visat styrkor och svagheter inom företagsamheten i Östergötland.

Forskarna har kommit att regionen som helhet ökar sin affärsvolym. Trots denna positiva utveckling är det bara tre län som har sämre indikatorer än Östergötland. Nyföretagsamheten bland länets kvinnor minskar något, men nyföretagsamheten bland de unga ökar starkt.

– Jag tycker att alla har förutsättningar att vara på topp i Östergötland, kommentarer Ulla Lönn, tf regionchef för Svenskt Näringsliv i Linköping.

– Östergötland ligger så bra, med varierad näringslivsstruktur. Vi har utmärkta prestationer, kommunikationer, företagsklimat samt kvinnligt och ungt företagande. Och därför tycker jag att vi borde kunna prestera mycket bättre i framtiden. Dessutom visar siffrorna att unga företag i Östergötland blir fler. Enligt Ulla Lönn startar många unga företag utan vinstintressen. Man startar sociala företag men det behöver ha en vinst för att kunna industriellt utvecklas, annars kommer det inte att vara kostnadseffektivt.

Goda idéer ska vara lönsamma. Studien visar också att Vadstena i år har den högsta företagsamheten i länet medan den lägsta finns i Motala. De senaste fem åren har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat med 24 procent. Antalet kvinnliga företagare har ökat under perioden, men även här ligger länet under genomsnittet.

Kvinnors företagande

Vad tycker kvinnliga företagare om Östergötlands entreprenörskap? Christina Landoff från Skänninge stadshotell berättar om sin erfarenhet från näringslivet:

– Jag är företagsledare och jag har drivit eget företaget med hotell och restauranger. Och det är väldigt stor skillnad i hur man arbetar självständigt och att utveckla sin egen verksamhet. Detta är mycket positiv, faktiskt. Man kan också jobba med sin egen drivkraft, vilja och ambition. Det finns naturligtvis extra funktioner som man som företagare har. En hög risk, väldigt hög risk. Men jag har också möjlighet att göra en vinst. När det gäller hur man kan förbättra affärsläget i Östergötland, menar Christina Landoff att människor behöver vara mer företagsamma och ambitiösa. De kan också starta företag som möjligt väg framåt, tänker hon.

Dagens näringsliv påverkar också ett stort antal invandrare i Sverige. Ulla Lönn säger att Sverige behöver nya medborgare, men att vi fortfarande har en hel del arbete med att integrera nyanlända.

– De som kommer är otroligt kapabla människor och det är lite tråkigt att vi har ännu inte hittat strukturer för ge dem möjligheter att förverkliga sig själva. Vi måste arbeta genom möjligheter på många olika sätt.