Östergötland i topp

Den indexrapport som Sveriges kommuner och landsting sammanställt visar att Landstinget i Östergötland och grannlandstingen i den sydöstra sjukvårdsregionen har landets bästa resultat i kvalitetsredovisningen Öppna jämförelser som presenterades förra veckan.

Resultaten har vägt samman alla indikatorer till ett totalindex som visar att Landstinget i Östergötland ligger i topp i landet tillsammans med de två andra landstingen i den Sydöstra sjukvårdsregionen – Kalmar och Jönköpings län – och Region Halland.

Nöjd personal

Landstingsrådet Christoffer Bensköld som presenterade rapporten gläder sig över resultaten.

– Rapporten är ett kvitto på att vi har en bra hälso- och sjukvård i Östergötland och i hela sjukvårdsregionen. Det är mycket glädjande och något som personalen och hela organisationen ska känna stolthet över. Viktigare än indexresultatet är dock att se att våra resultat i Öppna jämförelser har fortsatt att förbättras, även om det förstås finns utmaningar kvar, säger han.

Några områden där Sydöstra sjukvårdsregionen har goda resultat är ortopedi, stroke, palliativ vård och diabetes.

– Det finns en tradition av ständigt förbättringsarbete i regionen. Vi träffas ofta, lär av varandra och sporrar varandra. Samarbetet omfattar inte bara den högspecialiserade regionsjukvården utan även annan vård, säger Martin Magnusson, vårddirektör.