Östergötland klarade Egon

Under helgen drog stormen Egon fram och orsakade kaos, strömavbrott och trafikproblem. Linköping och Norrköping har dock klarat sig bra med några få undantag i framför allt Linköpingstrakten. När stormen bedarrat och elleverantörerna har sett över läget så kunde man konstatera att både Norrköping och Linköping klarat sig bra med undantag för områden kring Sturefors och Vårdsberg i Linköpings kommun.

Strömlöst i Sturefors

– Totalt sett var 1 400 av våra kunder strömlösa under den
gånga helgen, säger Göran Karlsson, pressansvarig på Tekniska Verken och
fortsätter:

– Vi hade tur i oturen om man så säger och vi kunde ha
reparatörer ute under hela helgen och de kunde även arbeta på ett säkert sätt
då de nedblåsta träden låg så pass bra till.

Ann-Nina Finne på E.on är av en liknande åsikt, att det trots
allt inte varit så besvärligt som det skulle kunna varit.

– I söndags vid elvatiden var det 200 personer i Norrköping
som var utan ström, i Linköping var siffran drygt 700 personer, säger hon och
tillägger att deras kunder i länet har klarat sig väldigt bra. Det handlar
totalt sett om drygt 2 000 personer som inte haft någon ström och jämfört med
de 12 000 som i Kalmar län varit strömlösa är relativt bra.

500 arbetade– Vår beredskap har varit god som den alltid är när
det drar ihop sig till oväder. Vi följer självklart SMHI:s rapporter och sedan
vidtar vi åtgärder som behövs, säger Ann-Nina Finne på E.on och förklarar att
de har haft i runda tal 500 personer som arbetet med att röja upp och se till
så strömmen kommer tillbaka till kunderna.