• Landstingsrådet Göran Gunnarsson tillika ordförande i trafiknämnden är nöjd med trafikavtalet. Foto: Tommy Pettersson

Östergötland knyts ihop med Mälardalen

Tågtrafik handlar inte enbart om förseningar inte ens om ett kommande dubbelspår mellan Järna och Linköping. Det finns andra tågverksamheter som utvecklas parallellt med de skeenden som slås upp stort i mediebevakningen.

Kollektivtrafiknämnden i Östergötland toppar inte löpsedlarna allt för ofta men den verksamhet som landstingets ”trafikstyrelse” hanterar har stor påverkan på vardagens resenärer i regionen. Arbetspendling och en fungerande kollektivtrafik i närområdet är en avgörande fråga för hur tillväxtens förutsättningar ser ut.

Räckvidden ökar

Nu ska Östergötland bli en del i ett större tågtrafiksystem knutet till Mälardalsregionen. Under ett par år har några län i Mälardalen fört diskussioner med Östergötland om att samarbeta inom tågtrafikområdet. Det är först nu som man kan börja se resultaten av de förhandlingarna. Landstingsrådet Göran Gunnarsson som även är ordförande i trafiknämnden har varit djupt involverad och ansvarig för Östergötlands del i samverkansdiskussionerna hela tiden.

– Det länsöverskridande resandet har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Bra kommunikationer med Stockholms- och Mälardalsregionen är och kommer att vara fortsatt viktiga för oss i Östergötland. Det är en region som kommer att växa med en miljon människor fram till 2040 och då måste vi hjälpas åt. Samverkansavtalet innebär att vi tillsammans med de andra berörda länen tar ett gemensamt och långsiktigt ansvar för hela trafiksystemet. Nämnden har i dag behandlat ärendet inför beslut i kommande landstingsfullmäktige. Samverkansavtalet beskriver hur arbetsformerna ska se ut, vilket trafikutbud som länen ska ta gemensamt ansvar för och hur kostnaderna ska fördelas, säger Göran Gunnarsson.

Östergötland betalar tio miljoner

I slutet av 2012 skrev de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Östergötland, Stockholm, Uppsala, Västmanland och Örebro län under en avsiktsförklaring att bygga upp ett nytt gemensamt system för tågresande i östra Sverige. Därefter har fortsatta utredningar gjorts och Landstinget i Östergötland, som sedan 2012 är regional kollektivtrafikmyndighet, beslutade i juni förra året att gå in som delägare i bolaget Mälardalstrafik.

– En grundprincip är att den regionala tågtrafiken ska bedrivas antingen på kommersiella grunder eller upphandlas där det kommersiella intresset inte är tillräckligt men där det ändå är viktigt att kunna erbjuda tågtrafik. Tanken är att respektive län är med och finansierar de fordon som krävs för trafik som inte fullt ut kan bära sina kostnader. Kostnaderna fördelas i proportion till hur stor del av trafiken som respektive län utnyttjar. För Östergötlands del handlar det om att finansiera fyra tåg, vilket motsvarar en kostnad på cirka 30 miljoner kronor per år. I dag är Östergötlands del av kostnaden för den trafik som bedrivs genom Mälardalstrafik cirka tio miljoner kronor, menar Göran Gunnarsson.