• Olof Hermelin chef på Östergötlands museum varslar. Foto: Tommy Pettersson

Östergötlands museum varslar

Östergötlands museums styrelse har nyligen fattat beslut om förändringar i verksamheten som innebär att man behöver friställa personal.

Drygt tio personer inom organisationen kan komma att beröras och ett varsel har lämnats till arbetsförmedlingen och nästa vecka inleds förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Stabilisera ekonomin

Nu anser man från ledningens sida att det behövs åtgärder för att stabilisera verksamheten, minska beroendet av sökta projektmedel och på sikt öka verksamhetsutrymmet.

– Framtidens museiarbete ställer ökade krav och vi känner ett stort ansvar gentemot alla våra målgrupper. För att fortsatt kunna utföra uppdraget utan resursförstärkning tvingas vi genomföra strukturella förändringar, säger museichef Olof Hermelin.

– Under flera år har museet anpassat verksamheten för att möta det ständigt ökande gapet mellan kostnader och anslag. Museets personal har ansträngt sig för att på bästa sätt uppfylla uppdraget med de medel som har funnits, säger Helena Hillar (mp), ordförande i museistyrelsen.