• Cecilia Åkesdotter.

Östgötamaran värmer upp - del 2

Den första delen av vår uppvärmningsserie handlade om skadeförebyggande träning och i den här andra delen är fokus inriktat på den mentala biten i uppladdningen.

Nina Svenman från Östgötamaran träffar Cecilia Åkesdotter som arbetar som idrottspsykologisk rådgivare för att prata om mentala strategier i samband med prestation.

Mentala strategier

Cecilia Åkesdotter jobbar som idrottspsykologisk rådgivare för svenska orienteringslandslaget, dessutom undervisar hon i idrottspsykologi och samtalsteknik på Gymnastik- och idrottshögskolans tränarprogram i Stockholm. Cecilia har även en egen elitkarriär bakom sig, med såväl EM- som VM-guld i taekwondo. Hon har jobbat mycket med den mentala biten och intresserat sig för hur andra elitsatsande hanterar sina tankar och känslor. Efter den egna karriären vidareutbildade sig Cecilia därför till psykoterapeut med inriktning mot elitidrott.

– Ju längre jag höll på med min elitsatsning desto mer lärde jag mig om mig själv och hur jag fungerar när det gäller. Efter taekwondokarriären har jag satt mig ner och diskuterat upplevelser med andra elitidrottare och det är så spännande att ta del av hur de ser på olika delar inom idrotten. Så att reflektera över det som händer, det du gör och tänker är en otroligt viktig bit, konstaterar Cecilia.

Som idrottspsykologisk rådgivare arbetar Cecilia med att lyfta sina klienter från en normal prestation till en optimal prestation.

– När man arbetar med sambandet mellan människors tankar, känslor och beteenden i kontexten idrott så medför det en del specifika förutsättningar. Det är sällan man får så snabb feedback som inom idrotten, det är väldigt tydligt om man lyckas eller misslyckas på en tävling till exempel. Det är en utmaning att lära sig hantera sig själv i dessa situationer och förhoppningsvis också kunna njuta längs vägen, säger Cecilia.

Cecilia menar att många av de som är lyckas med att prestera inom sina idrotter också är duktiga på att reflektera. Genom reflektionen blir de medvetna om sina tankar och känslor, de kan då påverka hur de styr sitt beteende och sin prestation. För att få till en kontinuerlig reflektion rekommenderar Cecilia att använda en träningsdagbok.

– Logga din träning i boken och skriv vad du tänker och hur du känner. Du kan på så vis reflektera över träningsupplägget i sig, det kan ju faktiskt vara upplägget som behöver justeras, men även bli medveten om dina tankar och känslor. När du börjar uppmärksamma dina tankar och känslor kan du skapa en viss distans till dem. Det gör att även om du tänker och känner på ett visst sätt behöver detta inte påverka det du faktiskt gör eller presterar, säger Cecilia.

Träningsdagboken kan även lära dig att lyssna på kroppen. En del upplevelser i samband med träning kan bilda ett mönster och du kan bli mer medveten om hur du mår, vilket kan ge ökad kunskap om när du ska vila för att inte blir sjuk/skadad. Har du inte tränat så mycket tidigare så kan det vara svårt att tolka kroppens signaler, känslan när du håller på att få en infektion i kroppen kan vara ganska lik känslan när kroppen är nedbruten efter ett riktigt hårt träningspass. Reflektera över upplevelserna för att lära dig skillnaden.

Självreglering

Målet med mental träning är självreglering. Alltså att på ett så effektivt sätt som möjligt styra sin tankar, känslor och beteenden mot ett bestämt mål. Ibland glöms den mentala delen bort trots att den delen är så betydelsefull. Många fokuserar endast på träning och kost, fast de kanske egentligen skulle vinna mer på att öppet reflektera över hur de mår. Vill du ha ett konkret självregleringstips av Cecilia kan du se en film med henne på Östgötamarans hemsida eller facebooksida (www.ostgotamaran.se / www.fb.com/ostgotamaran). Målsättning för träning och tävling är också betydelsefullt och kan påverka våra prestationer. Viktigt är att du har ett mål som du känner att du kan klara av. Det får gärna vara högt men inte orealistiskt. Höga och realistiska mål ökar motivationen. Cecilia menar att det som i störst utsträckning höjer både motivationen och självförtroendet är känslan av att klara något. Därav en god anledning att sätta upp små delmål, varje gång du klarar ett litet mål ökar självförtroendet för att klara av det stora långsiktiga målet.

– Sätter du upp mål som går i linje med vad du tycker är meningsfullt och viktigt så visar forskning att den typen av mål fungerar bättre än mål som bara handlar om prestation. Kan du se att det här du håller på med är meningsfullt för dig som människa så har du en starkare drivkraft att nå ditt mål, säger Cecilia.

Att sätta upp mål gör också att energin riktas mot målet så att du får mer kraft att prestera. Men att behålla skärpa och koncentration i ett långsiktigt upplägg är en utmaning. Det är lätt att tankarna fladdrar iväg långt ifrån målet. Hur hanterar man då detta?

– Kollar man på de allra bästa idrottarna inom sin sport så fokuserar de inte på att vinna utan på vad det är de ska göra. De har löst gåtan hur de ska prestera så effektivt som möjligt och det är att koncentrera sig på vad det är de ska göra just här och nu. Så fort de är i framtiden och tänker på målgången eller tittar bakåt och ältar vad de kunde gjort bättre så slösar de den energin som behövs i nuet, säger Cecilia.

Att lyckas handlar också om en hängiven investering i både tid och engagemang. När Cecilia lägger upp sin träning inför Östgötamaran så är en förutsättning att det roligt.

– Är det inte roligt så kommer jag inte orka lägga så mycket tid på träningen som jag behöver. Sen kommer det inte vara roligt varje pass men det måste hela tiden finnas bitar att se fram emot. För mig kommer det bland annat handla om få med träningskompisar att dela upplevelserna och utmaningarna med, säger Cecilia.

Nina Svenman summerar samtalet med Cecilia Åkesdotter med orden: medvetenhet, reflektion, självreglering, målsättning, fokusering.