• Nu har teatersäsongen i länet startat. Foto: Tommy Pettersson

Östgötateaterns säsong har inletts

Nu har Östgöta teaterns höstsäsong startat till mångas glädje. I Linköping visas Swedenhielms med Sven Wollter i spetsen och i Norrköping spelas Sound of Music i början av oktober.

En fest för teater och musikalälskare med andra ord. Men parallellt med all den högklassiga scenkonst som framförs pågår en mycket märklig föreställning i Östgötateaterns styrelses regi.

Inställt utskott efter debatt

Östgötateaterns ordförande, moderaten Jörgen Rundgren, meddelade igår på teaterns styrelsemöte att han ställer in årets tre kommande sammanträden för teaterns arbetsutskott. Skälet till att Rundgren ställer in samtliga AU - sammanträden under 2014 är att en av styrelsens ledamöter tillika medlem i arbetsutskottet, Michael Cocozza, har dragit igång en uppfriskande debatt i lokalpressen.

– Jag förstår att Rundgren har svårt med en fri och öppen debatt. Det är mig väldigt främmande att man ägnar sig åt repressalier mot den fria debatten. Här ser vi kanske en skillnad mellan Norrköping och Linköping när det gäller takhöjd i debatten, säger Michael Cocozza som är demokratiskt utsedd att representera Folkpartiet i teaterstyrelsen. Nu blir Cocozza tillrättavisad av rektor Rundgren och får finna sig i att enbart gå på styrelsemöten men inga arbetsutskotts möten i år.

– Jag har i mina artiklar påtalat en rad problem som teatern dras med, denna kritik drabbar ju också Rundgren och hans ordförandeskap. Men det borde han tåla för teaterns bästa. Rundgren har ingen rätt att ställa in möten för AU. Det finns en arbetsordning som Rundgren ska hålla sig till, anser Michael Cocozza.

Demokratin ställs in när den fungerar

Debatten som förts i Corren har präglats av starka känslor, personliga påhopp och många intressanta kultursynpunkter som handlat om ekonomi och regional spridning. Politiker, kulturkritiker och kultur administratörer har deltagit med sällan skådat engagemang. Debatten har så här långt varit en av de mest spänstiga debatterna i valrörelsen. Frågan är nu vad ordförande Rundgren är rädd för? Är det inte så att en uppfriskande debatt i spalterna visar att yttrandefriheten och demokratin fungerar. Eller är det så att det finns några ”hemligheter” i det offentligt ägda och publika bolaget som inte tål en frejdig kulturdebatt i ortstidningen?

På styrelsemötet igår väckte Cocozza frågan om att teatern ska upphöra med att dela ut gratis abonnemang till politiker som har inflytande över våra anslag samt även till revisorerna. Styrelsen beslutade på Rundgrens initiativ att inte ta upp frågan för beslut vilket Michael reagerade starkt på.

– Det är allvarligt att styrelsen inte håller sig till lagen och väljer att inte sätta stopp för dessa olagliga bjudningar, säger Michael Cocozza.