• Elisabeth Nilsson är en riktig Östgötamatambassadör. Foto: Tommy Pettersson

Östgötsk mat på tallriken

Nu fortsätter det regionala samarbete, som påbörjades våren 2015, för att får mer östgötsk mat på tallrikarna. Vid en pressträff på Vreta Kluster idag presenterades målen för den strategi som ska se till att det blir mer östgötskt i köket.

Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att öka både produktion och försäljning av livsmedel producerade i Östergötland.

Regionalt producerat

Den regionala livsmedelsstrategin ska också bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen för att minska sårbarheten i händelse av olika kriser. Arbetet med strategin har involverat aktörer från hela livsmedelskedjan i Östergötland under parollen "från jord till bord". När styrgruppen nu presenterade den första delen i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin var fokus tydligt på att få fler att inse fördelarna med östgötsk mat, inte minst östgötarnas själva.

– Det här är en viktig framtidsfråga. Det handlar om att främja tillväxt och sysselsättning i länet, men det är också en viktig trygghetsfråga när det gäller att säkra livsmedelsförsörjningen i händelse av olika kriser, säger landshövding Elisabeth Nilsson och bollar över till regionrådet Göran Gunnarsson från Region Östergötland..

– Jag hoppas att vi med detta arbete kan få östgötarna att i större utsträckning välja mat från vårt län. Östergötland har en lång tradition av, och fantastiska förutsättningar för, en rik och varierad livsmedelsproduktion.

Fyra grupper

Framöver är det fyra olika arbetsgrupper som ska se till att strategins innehåll går från ord till handling. Bland annat ska det offensiva målet om offentligt upphandlad mat genomföras. Strategins mål är att regionen och länets kommuner år 2025 ska köpa minst 50 procent lokalproducerade livsmedel.

Även Vreta Kluster, har en framträdande roll i det fortsätta arbetet och ska stärkas i sin roll som kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna.

Några fokusområden & mål

Öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten.

Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för affärsutveckling inom de gröna näringarna.

Till år 2025 upphandlas mer än 80 procent livsmedel som är producerade i Sverige.

Till år 2025 upphandlas mer än 50 procent lokalproducerade livsmedel.

Öka konsumtionen av antibiotikafria livsmedel.