Östgötsk sjukvård

I förra veckans LP slår Mats Johansson(S) in ett antal öppna dörrar i ett försök att svartmåla läget i sjukvården och att plagiera de åtgärder som nuvarande majoritet redan vidtagit eller är på god väg att genomföra.

Sanningen är att vården i Sverige ligger i topp i internationella jämförelser och att vårt landsting dessutom är bland landets bästa. Det gäller såväl vårdens kvalitet och tillgänglighet som en mycket god ordning på ekonomin.

Under de sju år som Alliansen tillsammans med Vrinnevilistan ansvarat för den östgötska sjukvården har en mycket positiv förändring skett, det kan vi vara stolta över, men självklart kan vi förbättra ytterligare.

Vårdköerna har kortats rejält men inte minst inom cancervården tar vi ytterligare krafttag för att minska tiden från upptäckt till behandling.

Akutmottagningar och vårdcentraler, äldrevård och rehabilitering – listan kan göras lång på de områden där förbättringsarbete pågår och fortlöpande ger allt bättre resultat.

Vi har aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor anställda som nu, och vi kommer att fortsätta ett målmedvetet arbete att rekrytera och utbilda fler.

Vi satsar på nybyggnation såväl på US som i Norrköping, Vadstena och Finspång.

Vi har varje år tillfört ökade resurser till hälso- och sjukvård - beloppet har stegvis ökat från 7,5 miljarder 2007 till mer än 9 miljarder 2014!

En förutsättning för att kunna finansiera fortsatta förbättringar är naturligtvis att vi forsätter att få allt fler östgötar i jobb och allt färre i bidragsberoende.

Denna positiva utveckling vill vi i Alliansen få väljarnas förtroende att leda även efter årets val.

Torolf Nilzén,

Landstingspolitiker (M)