• HG Wessberg och Catharina Håkansson är i full färd med att förhandla. Foto: Max Elofsson

Ostlänken tuffar vidare

Sverigeförhandlingarna rullar nu vidare i maklig takt men nu handlar det mest om de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men även Mölndal, Lund och Helsingborg är dock föremål  den förhandlingsstart som skedde i måndags.

Den förste februari startade de första förhandlingarna om Sveriges första höghastighetsjärnväg och nu går man vidare med förhandlingar om storstadsåtgärder.

 100 000 nya bostäder

Förhandlingarna handlar om vilka objekt staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne.

– Vi har informerat berörda kommuner och regioner om vilka objekt vi börjar förhandla om samt hur förhandlingsprocessen kommer att se ut. Nu startar ett viktigt arbete som handlar om att förbättra tillgängligheten och kapaciteten i storstädernas transportsystem samtidigt som ett ökat bostadsbyggande stimuleras, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Fullmäktige beslutade om tunnel

För Linköpings del föreslår Sverigeförhandlingen att den nya höghastighetsbanan ska byggas som en förbifart med en bibana in till Linköping. Det gagnar vare sig resenärerna eller stadens utveckling, anser naturligtvis Linköpings kommun.

– Trafikverket har redan sagt att en förbifart är en tekniskt dålig och samhällsekonomiskt olönsam lösning. En sådan är vi inte beredda att medfinansiera, så det blir en dyr affär för staten. Vi ser detta som ett förhandlingsutspel, men att slutresultatet kan bli något annat. Med över 150 000 invånare är vi landets femte största kommunen och vårt passagerarunderlag behövs, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.

Ljuset i tunneln?

För Linköping innebär förslaget i budet en bibana med stationsläge nära det nuvarande, samt att de nya perrongerna ska vara 420 meter långa för att de längre höghastighetstågen ska kunna stanna. Frågan om ett stationsläge i tunnel verkar vara mer och mer avlägsen och svårarbetad. Varje gång det kommer en ny bulletin från myndighetens sidan blir tunnelalternativet dyrare. Har de som röstade för en tunnel i kommunfullmäktige redan tappat sugen?