Över 100 EU-projekt finansieras

En konferens om EU:s regionalpolitik har anordnats av det vill Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala.

Konferensen samlade representanter från regionala och nationella aktörer, liksom från EU-kommissionen. Under dagen fick de ta del av resultat från några av alla de satsningar som gjorts på lokal och regional nivå i Östra Mellansverige med hjälp av EU:s fonder.

Miljardfinansiering

Över 100 projekt finansieras med 1,5 miljard kronor från Östra Mellansveriges strukturfondsprogram mellan år 2014 och 2020. När regionernas medfinansiering räknas in uppgår den totala investeringen till 2,5 miljarder kronor.

Projektet ÖMS3, Smart specialisering, är ett av dessa. ÖMS3 jobbar för lösningar på globala utmaningar inom energi, livsmedel, vård och omsorg och industrins utveckling genom att samla de styrkor som finns i Östra Mellansverige. Satsningen har skapat bättre förutsättningar för företagen och regionernas tillväxt genom att fler företag får tillgång till den gemensamma innovationskapaciteten.

#jagmed

Projektet #jagmed riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som riskerar utanförskap och har som mål att minska studiemisslyckanden och att alla elever ska kunna lämna skolan med godkända resultat. Totalt har 7 000 unga kvinnor och män nåtts av projektet.

Om bemötande som gjort skillnad mellan att tvivla eller tro på sig själv, vuxna och skolan och om utvecklingsarbeten som gett resultat berättade Lasse Jonsson från Region Östergötland, huvudprojektledare för #jagmed.