• Nu ska alla verksamheter undersökas. På bild Mattias Bly och Linnéa Darell. Foto: Kajsa Nilsson

Övergripande granskning under nästa år

Nästa år blir kvalitets- och utvärderingskontorets arbete mer övergripande och alla 350 verksamheter inom omsorgsnämnden och äldrenämnden kommer att granskas.

Att granska specifika verksamheter djupgående är viktigt ur ett beställarperspektiv men kvalitets- och utvärderingskontorets chef Mattias Bly menar att det finns två negativa aspekter.

– Det ger ganska lite ur ett utvecklingsperspektiv och det tar mycket tid för oss att göra det. Därför ökar vi inte antalet specifika uppföljningar utan satsar i stället på de övergripande, säger han och nämner att det är 6,2 tjänster på kontoret.

Nio områden

Det blir knappt om tid för att hinna granska alla djupare men fördelen med att göra övergripande granskningar är att samtliga verksamheter berörs under året i olika former, bland annat oanmälda och bokade verksamhetsbesök. Kommunens erfarenhet visar att det är den typen av uppföljningar där man fokuserar på specifika frågor snarare än specifika verksamheter som leder till störst utveckling och därmed störst nytta för brukarna. Under kommande period ska kvalitets- och utvärderingskontoret göra övergripande uppföljningar inom nio områden, bland annat personalens kompetens, individanpassning inom daglig verksamhet, sjuksköterskebemanning inom LSS och socialpsykiatri och brukarundersökningar på daglig verksamhet och boende.

Bättre bild

Omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell är positiv till förändringarna.

– Jag tycker att det är en ambitiös plan. Det är många delar som ska granskas men det är också intressant att se det nya arbetssättet. Det gör att vi får en bättre bild av hela verksamheten. Vi har ibland funderat över och fått frågan om när alla verksamheter ska bli granskade, säger hon.

Tolv politikerbesök

Förutom de övergripande uppföljningarna kommer kvalitets- och utvärderingskontoret genomföra minst 20 uppföljningar av specifika avtal. Omsorgskontoret kommer också att göra tolv platsbesök tillsammans med politiker från omsorgsnämnden under nästa år.