• Edlund presenterar överskott i Stadshus AB. Foto: Tommy Pettersson

Överskott i finanserna

Från förra året levereras ett överskott på 751 miljoner kronor för kommunkoncernen, Stadshus AB.

Stadshus är moderbolaget till de kommunala bolagen och helheten värderades 2014 av KPMG till 19,5 miljarder kronor.

Investeringsökning

Linköpings kommun och de kommunägda bolagen har alltså fortsatt en stabil ekonomi. Bokslutet för 2016 är framplockat och koncernen gör tillsammans ett överskott på 751 miljoner efter skatt. Vilket är en ökning med 98 miljoner jämfört med föregående år.

– Det här är ett styrkebesked för Linköpings kommun. 2016 var ett bra år för Linköpings kommun och våra bolag. Linköping är i en tillväxtfas och vi behöver bygga fler bostäder samt nya skolor och omsorgsboenden. Det här visar att vi är bra rustade inför framtiden, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunkoncernens bruttoinvesteringar ökade under 2016. Även anläggningstillgångarna ökar, i genomsnitt hade Linköpingsborna 154 216 kronor i anläggningstillgångar under 2016. Soliditeten, som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, ökade under 2016 till 28,9 procent.