Övervakningsområdet i Norrköping hävs

Jordbruksverket häver nu övervakningsområdet i Norrköping, som upprättats med anledning av Newcastlesjuka hos fjäderfä. Det är åter tillåtet att fritt flytta fåglar och fågelprodukter inom området. Skyddsområdet på tre kilometer i Linköping ändras också och övergår till att bli ett övervakningsområde.
Alla djuren på anläggningen i Norrköping är avlivade och anläggningen  har desinficerats.
Det har inte konstaterats några nya fall av  Newcastlesjukan och därför kan övervakningsområdet nu hävas. Det innebär  att alla restriktioner i området upphör.
Områdena i Motala ligger dock kvar som tidigare och skyddsområdet i Linköping blir ett så kallat övervakningsområde vilket innebär lättare restriktioner för gårdar som ligger inom det området.

Från skydd till övervakning

Det skydds- och övervakningsområde som finns i Linköpingstrakten med anledning av en spärrad gård där hävdes alltså igår skyddsområdet på tre kilometer runt den spärrade gården. Det innebär att ”tio kilometer området” övergår till att vara ett övervakningsområde. Vissa restriktioner kommer fortsättningsvis att finnas kvar för detta område.
Jordbruksverkets handläggare uppmanar dock berörda att vara fortsatt uppmärksamma på avvikelser.
– Det känns väldigt bra att kunna släppa övervakningsområdet i Norrköping.