• Anna Lövsén och Tekniska verken har tagit ytterligare ett steg för att ligga kvar i framkant. Foto: Max Elofsson
  • Nils Hillerbrand hjälpte Anna med grävandet. Foto Max Elofsson

Ozon ska plocka bort läkemedelsrester

I förra veckan togs det första spadtaget för Tekniska verkens läkemedelsreningsanläggning på Nykvarnsverket i Linköping. När bygget är klart kommer det att bli Sveriges första storskaliga läkemedelsreningsverk.

Under våren 2015 tog Tekniska verken beslut om att bygga den första permanenta storskaliga läkemedelsreningsanläggning i Sverige och i mitten av oktober startar man byggnationen.

Rening med hjälp av ozon

Sommaren 2017 ska 25 miljoners anläggningen stå klar och förväntas då rena upp till 90 procent av de läkemedelsrester som finns i avloppsvattnet idag.

Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt och hormoner har visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Den nya läkemedelsreningen kommer att reducera rester av hormonpreparat, antibiotika, ångestdämpande preparat, smärtstillande mediciner och även rena bort antibiotikaresistenta bakterier.

– Vi är alla stolta över att vi kommit så här långt nu. Vi har tittat runt om i världen vilken kunskap som finns och sedan har vi testat och säkerställt vilket resultat vi kan uppnå i större skala. , säger Anna Lövsén affärsområdeschef för Vatten och avlopp som redan har börjat fundera över nya steg i forskning och utvecklingsprocessen.

– Vi blir aldrig färdiga. Vi får se det kanske kommer något när det gäller reningen av mikroplaster i avloppsvattnet.

Pilotprojekt

För några år sedan bedrev bolaget ett omfattande pilotprojekt tillsammans med IVL miljöinstitutet där man testade en metod för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Testprojektet blev lyckat och de verifierade de teorier man hade om läkemedelsrening i avloppsreningsverk.

– Det som är extra glädjande med den här anläggningen är att den kommer att ge positiva effekter både ur miljöhänseende och ge en samhällsnytta också, säger Nils Hillerbrand, ordförande i Tekniska verken.