• Resterna av fängelset från 1846 kommer att stå kvar. Foto: Tommy Pettersson

P-huset Akilles byggs om

Snart kommer det att ske en snabb utbyggnad av parkeringshuset Akilles. Färdigbyggt blir det dock inte förrän till våren 2018.

Antalet parkeringsplatser i det färdigställda Akilles fördubblas till cirka 600 platser och byggnationen påskyndas för att ersätta de platser som under våren försvinner från markparkeringen vid Eddan.

Gamla fängelset

Parkeringshuset Akilles, som ligger längst upp på Storgatan på den tomt där Linköpings fängelse låg kommer att få ytterligare två våningar och 12 laddplatser för elbilar. Samtidigt förbättras sträckningen av cykelvägen förbi Akilles och byggnaden får en ny infart på kortsidan mot Västra vägen.

Den gamla fängelsemuren mot Gröngatan som blev kvar när fängelset revs1969 kommer att bevaras. Detaljplanen möjliggör att ett smalt hus för någon typ av centrumändamål byggs längs fasaden mot Storgatan.

– Målsättningen är att ha ett färdigt utbyggt parkeringshus med dubbelt så många parkeringsplatser under våren 2018. Vi gör allt vi kan för att utveckla en något ansträngd parkeringssituation och på lång sikt blir detta en mycket bra lösning, säger Johan Kristiansson d för Sankt Kors som äger fastigheten och ansvarar för byggnationen och fortsätter.

– Den planerade utbyggnaden av Akilles har försenats på grund av tidigare överklaganden av detaljplanen. Då Stångåstaden nu börjar bygga nya bostäder i kvarteret Eddan i mars försvinner drygt 200 parkeringsplatser i centrala Linköping. Det är därför viktigt att processen med Akilles påskyndas.