• Vi bara fler och fler i Östergötland. Foto: Max Elofsson

På väg mot halv miljon i Östergötland

Nu visar ny statistik från SCB att Östergötland växer så det knakar. Såhär stor ökning har inte länet haft på närmare 150 år.

? Vi är nu exakt 452 105 stycken östgötar. Det är 6 444 fler än förra året. Att det kommit stora mängder invandrare har gjort sitt och dessa var 2 611 stycken och männen 3 833 vilket självklart är de som ligger bakom den största ökningen av länets befolkning. Men samtliga kommuner i länet, förutom Vadstena, ökar sin befolkning.

2 851 fler i stan

Antalet Linköpingsbor ökade med 2 851 personer, till 155 817. Norrköping har blivit 2 328 personer fler och nu har staden 139 363 invånare. Motala forsätter också att växa och antalet invånare ökade med 355 till 43 258.

Även Valdemarsviksbor blir allt fler sedan kommunen 2013 bröt en mångårig avfolkningstrend.

Nu har kommunen 7 809 invånare, vilket är 62 fler än året innan. Det finns två anledningar till att den folkbokförda befolkningen i landet och länet ökar, enligt SCB. Det föds fler än det dör, men den främsta förklaringen är att antalet som invandrat till Sverige är större än antalet de som utvandrat.

Vadstena minskar

Vadstena är länets enda kommun vars antal invånare minskade 2016. Nu bor 7 348 personer i kommunen vilket är 59 färre än året innan. Det är en minskande trend som har pågått sedan 1994.

Under 2015 gjorde Vadstena dock ett litet trendbrott och antalet invånare ökade med 14 personer men sedan vände kurvan neråt. Under förra året ökade antalet folkbokförda i Sverige med 144 136 personer och vid årets slut uppgick folkmängden till 9 995 153 personer. Det är en ökning på 1,46 procent jämfört med förra året, vilket är den största folkökningen i landet sedan 1861, enligt SCB. Linköpings befolkning ökade med 1,86 procent.