Papporna tog bara ut en tredjedel

Linköping, rikets fjärde stad befolkningsmässigt, hamnar endast på plats 53 i en ranking som TCO gjort angående pappors föräldraledighet.

Förra året tog papporna i Linköping ut 26 procent av föräldraledigheten. Det ojämna uttaget av föräldraledighet missgynnar kvinnor löne- och karriärmässigt och är dåligt för relationen mellan pappor och barn.

Under 2013 tog männen i Sverige ut 24,8 procent av föräldradagarna och i Linköping uppgick andelen till 26,5 procent, vilket placerar papporna i Linköping på plats 53 av samtliga Sveriges kommuner.

Tredje pappamånad

Regeringen vill att en tredje månad ska reserveras för vardera föräldern inom föräldrapenningen från den förste januari 2016. Linköping är av de 175 kommuner där papporna redan tar ut i genomsnitt tre månader eller mer av föräldraledigheten.

– TCO välkomnar att regeringen vill öronmärka en tredje månad i föräldraförsäkringen och vi hoppas det får ett brett stöd i riksdagen. Förslaget skulle leda till att fler pappor i Linköping tar ut en längre föräldraledighet, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark och fortsätter.

– Linköping är på rätt väg och vi hoppas att den tredje öronmärkta månaden uppmuntrar fler pappor i kommunen att stanna hemma längre med sina barn. En tredje pappamånad är ett första steg mot att kvinnorna får samma möjligheter i arbetslivet som männen.