• Lotta Johansson är stadsträdgårdsmästare i Linköping. Foto: Max Olofsson
  • Kolla in här, här finns det en gammal damm där, till exempel, en häst kan svalka sig. Foto: Max Elofsson

Paradiset ligger i Vallastaden

Mitt bland betong, stål och andra hårda material finns Paradiset. En park på fyra hektar där det kommer finnas gröna ytor, odlingslotter och fruktträd där det är fritt fram för den som vill plocka och äta av den tillåtna frukten.

Lotta Johansson är stadsträdgårdsmästare i Linköpings kommun. Som sådan är hon självklart inblandad i, nästan, allt grönt och skönt som kommer att gro i Vallastaden.

– Det som är det absolut roligast är parken paradiset och i det här paradiset kommer det inte att finnas någon orm, svarar Lotta Johansson med ett, av många leenden, när jag tar upp den bibliska tråden och ormen som frestade Adam och Eva. Jag har förslag på vem som skulle kunna vara ormen men Lotta bara skrattar till svar. Däremot kommer det att finns en fyra hektar stor yta med 76 olika odlingslotter om mellan 30 till 40 kvadratmeter styck. Intresset för dessa är redan stort och dela hela administreras av föreningen Linköpings koloniträdgårdar. På varje lott kommer det att finnas ett förråd men det kommer inte bli tal om friggebodar att bo i däremot ett smärre förråd.

Folkparksstil

Det kommer även finnas en öppen yta med en scen i folkparksstil och kanske, men bara kanske, kommer man även ha någon form av kafé eller en kiosk där. Scenen ligger nära parkens entré, ut mot bussgatan och nära förskolan Utelek. Den del av parken som vetter ut mot bussgatan kantas av lövträd, vilket gör övergången mellan park och gata till ett grönt stråk. Några ytor utmed bussgatan blir aktivitetsytor för lite äldre barn och ungdomar. Här går det att åka kickboard, köra parkour eller liknande.

Hundra träd på rot

– Vi har även flyttat dit ett hundratal olika träd, mest lövträd som björk, ask och ek och dessa träd är riktigt stora och välväxta, menar Lotta Johansson och berättar sedan hur det går till att flytta ett träd. Det är en inte helt billig historia men numera kan det göras rätt enkelt med hjälp av maskiner.

– Som du säkert sett när du varit och besökt Vallastaden så är gatorna inte så breda och huskropparna står tätt. Då blir de gröna ytorna än viktigare och även det, som från början var ett krondike, har nu omvandlats till en liten å. Tillsammans med de broar som byggts så blir även detta en fin oas, avslutar Lotta Johansson och så ler hon en gång till och hon håller med om att Vallastaden är ett fantastiskt projekt att jobba med.