• Carl-Magnus Larsson framför bostadsrättsföreningen Etage som är under byggnation. Foto: Tommy Pettersson
  • Campus Corner i närheten av universitetet. Foto: Tommy Pettersson

PEAB bygger hållbart i Vallastaden

Stadsdelen Vallastaden växer fram och nu går det fort. I september 2017 ska ett stort bo- och samhällsexpo äga rum här.

Området kommer att innehålla ungefär 1000 bostäder fördelade på flerfamiljshus, radhus och mindre friliggande hus och här finns plats för cirka 1 800 boende. Det kommer att bli en blandning av huskroppar och en mångfaldig arkitektur i stadsdelen.

Ytsmart och blandat

I Vallastaden kommer man hitta nästan alla typer av bostäder från ytsmarta enrummare, till radhus eller lite större lägenheter. Intresset från marknadens sida har varit stort och över 30 aktörer finns i Vallastaden och bland  dessa finns både stora och små byggherrar. En av dessa är Peab som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda.

Peab är Vallastadens enskilt största byggherre och de bygger 136 lägenheter i stadsdelen. Lägenheterna kommer att ha blandade upplåtelseformer från hyresrätter till bostadsrätter och ägarlägenheter. Inflyttning i lägenheterna sker successivt under 2017.

Stort engagemang

Carl-Magnus Larsson har varit i byggbranschen i nästan hela sitt liv och i 15 år har han jobbat i PEAB. Idag är han distriktschef för Östergötland och Småland och då är han är naturligtvis flitig i den kommun där det byggs mest i regionen, Linköping. Just nu är det stort fokus på Vallastaden och de projekt man har i det kommande bo- och samhällsexpo 2017.

– Vi har alltid haft ett stort engagemang i länet men vi kan bli ännu större. Vi skulle behöva fylla på både i Linköping och Norrköping och i hela Östergötland med tanke på de behov som finns i dessa här, säger Carl-Magnus Larsson vidare.

– I Vallastaden har vi varit aktiva hela tiden på flera områden. Vi tog ansvar för logistiklösningar och utredde vad som krävdes när så många aktörer är inblandade. Det är väldigt spännande att delta i Vallastaden av flera olika skäl. bo- och samhällsexpot är viktigt för den är en bra marknadsförening för oss. Det är också intressant att bygga så pass tätt och nära som vi gör i området.

Samhällsbyggare i Norden

Peabs definition av hållbart samhällsbyggande är att allt som man planerar och genomför ska i sin helhet vara i linje med företagets etiska riktlinjer och vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat. Man har ambitionen att  tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Strategin inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna och detta innebär att man inte bara fokuserar på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna genom hela livscykeln.

– Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i, säger Carl-Magnus Larsson.