• Regionrådet Göran Gunnarsson vill samarbeta med Örebro län. Foto: Tommy Pettersson

Pengar till särskild landsbygdsutveckling

Den styrande Koalitionen för Östergötland har avsatt pengar i sin strategiska treårsbudget för en särskild landsbygdsutveckling. Dessa pengar ska gå till att utveckla de norra delarna av Regionen som gränsar till Närke.

Idén är att ta fram ett gemensamt utvecklingsprogram tillsammans med de offentliga aktörer som finns i området; kommuner, regioner och länsstyrelser. Tillsammans ska man identifiera och lyfta fram långsiktigt hållbara lösningar på de specifika utmaningar som området står inför oberoende av administrativa och organisatoriska gränser.

Utredningar pekar ut riktning

Utredningar visar att det som behövs för att en mindre ort ska bli attraktiv är framför allt en bra infrastruktur, god offentlig service, närhet till arbetsmarknader och en del andra faktorer.

Dessa områden lämpar sig för samarbete över kommun- och regiongränser. Utredningar visar också att engagemanget från de folkvalda företrädarna och ett gott samarbete mellan regionala, kommunala och lokala företrädare är en förutsättning för en positiv utveckling för mindre orter. I detta blir eldsjälar och sociala nätverk viktiga faktorer för att utvecklingen ska fortsätta.

Ett program en arbetsgrupp

En arbetsgrupp med tjänstemän från kommunerna, Region Örebro län och Region Östergötland, ska tillsättas med syfte att arbeta fram ett utvecklingsprogram för området, i samråd med politiker från nämnda aktörer.

– Vi har idag ett framgångsrikt samarbete mellan skärgårdskommunerna i Östergötland och i Östra Småland. Att också satsa på samarbete norrut ger möjlighet till landsbygdsutveckling och ökad tillväxt även till de norra delarna i regionen, säger Göran Gunnarsson, regionråd i Region Östergötland.