• Jakob Björneke var glad över de extrapengarna som staten skjutit till. Foto: Jerry Prütz

Pengaregn till sommaren

Med nära på fyra och halv miljon i kassakistan kommer nu barn och ungdomsnämnden satsa på en mängd aktiviteter nu i sommar. Mycket var redan beslutat sedan tidigare men nu har man ytterligare medel att fördela.

Bemannade spontanidrottsplatser, kulturaktiviteter, aktiviteter för integration av romska ungdomar samt simning. Det är några av de sommaraktiviteter som kommunen kommer fördela statliga pengar på. Utöver de sommaraktiviteter kommunen redan beslutat om satsas nu alltså ytterligare över fyra miljoner.

- Aldrig har vi haft så mycket pengar att fördela på olika sommaraktiviteter, berättar en glad Jakob Björneke, socialdemokrat och  ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Beslutat sedan tidigare

- Mycket var beslutat sedan förut men nu har vi fått ett tillskott av statliga medel och det innebär att vi kan satsa på ytterligare aktiviteter. 700 000 kronor satsas på att hålla fyra spontanidrottsplatser i Skäggetorp, Ryd, Lambohov och Berga bemannade under nio veckor, fyra dagar per vecka. Detta sker genom ledarbidrag till idrottsföreningar i områdena.  50 000 kronor satsas på kulturlov i Skäggetorp tre dagar i veckan. Det innebär slöjd och skapande för barn 5-15 år i samarbete med Hemslöjden. 

En halv miljon till lajv

500 000 kronor satsas på somarlajv i Berga och Ryd. Lajv är ett slags teaterspel. Temat är ren stad och genomförs under tre veckor.  20 000 kronor går till romsk integrationssatsning i Ryd, Skäggetorp, Berga.  250 000 kronor går till Simaktiviteter i Johannelund, Linghem och Vikingstad, i ungdoms- och fritidsverksamheten 13-16 år. 2,3 miljoner kronor fördelas till aktiviteter riktade till grundskolor, fritidshem och kommunens ungdoms- och fritidsverksamhet, bland annat, fritidsaktiviteter, läsfrämjande insatser och stödjande insatser för måluppfyllelse. Detta sker samtidigt som pengar som avsatts för sommaraktiviteter omfördelas till fritidsaktiviteter under lov under andra delar av året.  617 000 kronor kan fördelas till 19 ansökningar om sommaraktiviteter, som Westman Wernerska fonden inte hade tillräckligt med pengar för att kunna bevilja tidigare i år.