• Genom bättre information innan utbildningsvalet och elevcoachning kan gymnasieavhoppen minskas. Foto: Kajsa Nilsson

Personliga coacher viktiga på gymnasiet

Ofullständiga betyg och avhopp från gymnasieskolan är en av de viktigaste frågorna för både skolan och samhället i stort. Därför finns projektet plug in som höll konferens i Linköping.

På plug in-konferensen delar deltagare och forskare sina erfarenheter av hur skolan och det övriga samhället målmedvetet kan motverka studieavhopp och arbeta aktivt för att fler elever ska kunna lämna gymnasiet med fullständig examen. Linköpings-Posten talar med Agneta Gatel, ordförande i ledningsgruppen för Plug in, dagen innan konferensen på Konsert och kongress där Annika Liljeström föreläste om forskningsresultat om framgångsfaktorer inom skolan.

– Det visar sig att de flesta som hoppar av gör det redan i årskurs ett. Genom att ge god information innan och få eleverna att känna sig välkomna i sin nya skola är mycket vunnet. Ju tidigare vi fångar upp de i riskzonen desto bättre. Därför är studie- och yrkesvägledare viktiga, säger hon.

Nationellt projekt

Plug in har funnit över hela Sverige i tre år, och tendensen är positiv även om man inte än så länge med säkerhet kan veta vilken roll projektet spelar. Agneta Gatel upplever att projektet är väldigt framgångsrikt i Linköping, Norrköping och Valdemarsvik.

– Alla har blivit medvetna om att både elever och arbetslag måste stöttas, speciellt den första tiden. Den största avhoppsfaktorn är den som har med det nya att göra: att komma in i en ny miljö med nya krav, ”har jag valt rätt?” Elevstödet för mottagande skolor är så viktigt. Många elever från mindre orter och från landsbygden börjar sina utbildningar i de större städerna. Då är det viktigt för deras skolor att vara uppmärksamma och återkoppla till hemskolan. Det finns resultat som pekar på att fler elever är i riskzonen än den snäva grupp man hittills fokuserat på.

Fånga in

Cirka 25 procent av alla ungdomar som börjar gymnasiet lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg. Dessa ungdomar riskerar som en följd att senare i livet att helt hamna utanför arbetsmarknaden.

Plug in samordnas av Regionförbundet Östsam och är ett SKL-projekt som drivs av vardera kommun.