• Pia Carlgren tillträder sin tjänst 20 april. Foto: Tommy Pettersson

Pia Carlgren ny näringslivsdirektör

Nyföretagandet minskar i Linköping, om än marginellt enligt den senaste Nyföretagarbarometern 2016 från Nyföretagarcentrum. Kommunen har en relativt sett låg arbetslöshet vilket kan vara en orsak till att fler väljer att inte starta nya företag.

Primärkommunen har en stark ekonomi, en hög byggnadstakt och ett kommande bra logistikläge.

Linköpings kommun passar nu på att stuva om lite i sin näringslivsorganisationen. Nyligen slutade bolaget NuLinks vd Yvonne Rosmark sin tjänst och startade eget. I samband med en nyorientering och omorganisation rekryterar man nu Pia Carlgren som ny näringslivsdirektör.

Nya tider nya förmågor

Pia Carlgren har ett brett nätverk i Linköpings näringsliv. Pia Carlgren har lång erfarenhet från Linköpings och regionens näringsliv. Hon kommer närmast från Länsförsäkringar Östgöta där hon ingått i ledningsgruppen som chef för Kommunikation och Utveckling. Därförinnan var hon till förordnad vd för Östsvenska Handelskammaren och innan dess drev hon kommunikationsbyrån Gnistra Kommunikation.

– Det känns spännande och stimulerande att jobba i en stad och kommun med så stort framtidsfokus. Jag ser mycket fram emot att stärka och utveckla samarbetet med näringslivet, men också att hitta och bana väg för nya etableringar. Linköping är attraktivt och vi ska ta en ännu tydligare nationell position, säger Pia Carlgren.

Ska fördjupa dialogen

Som näringslivsdirektör kommer Pia Carlgren ingå i kommunledningsförvaltningen och arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören. Pia Carlgren tillträder sin tjänst 20 april.

– Vi arbetar redan med att fördjupa dialogen med näringslivet. Med en näringslivsdirektör i kommunledningen stärker vi det strategiska arbetet och ger näringslivsfrågorna en ännu mer central plats i kommunen, säger kommundirektör Paul Håkansson.