• Från Nykvarn och Stångån kommer vattnet som renas i Nykvarnsverket. Foto: Tommy Pettersson

Pilotförsök vid Nykvarnsverket

Just nu i sommarvärmen pågår ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester vid Nykvarnsverket.
Det är Tekniska verken som tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet startar ett pilotförsök för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Störande för fisken

Dagens reningsverk klarar inte att rena vattnet från alla läkemedelsrester utan att avancerade reningstekniker tillämpas. Tekniska verken har därför inlett försök där vatten renas med hjälp av ozon, en gas som bubblas genom vattnet. Ozon har visat sig ha god förmåga att avlägsna merparten av alla läkemedel.
– Lösningar för avloppsrening av organiska föroreningar som läkemedel är  på frammarsch i Sverige. Det är glädjande att den politiska viljan i  Linköping finns och att Tekniska verken går i främsta ledet, berättar Jonas  Malmborg utvecklingsingenjör på Tekniska verken.
Försöket, som är tänkt att ge underlag för beslut om en fullskaleanläggning, har fått pengar från Havs- och vattenmyndigheten och beräknas pågå till mars 2015.