• Linköpings fristadsförfattare Housam Al-Mosilli är nu på plats. Foto: Fanny Miles
  • Linköpings fristadsförfattare Housam Al-Mosilli är nu på plats. Foto: Fanny Miles

Poesi och journalistik i frizonen

I fjol utnämndes Linköping till författarfristad. Nu är första författaren på plats. Författaren och poeten Housam Al-Mosilli är 29 år gammal och kommer från Syrien men lämnade landet på grund av den politiska situationen.

Projektansvarige Annika Ekström Stockman satt med i den referensgrupp som valde ut vilken författare som skulle få möjlighet att komma till Sverige.

– Urvalsprocessen skedde genom en referensgrupp samt en styrgrupp. Vi hade fått sex namn från Icorn (International cities of refuge network reds. anm.) som vi skulle välja från. Papperna om personerna fick vi förstöra med ens att vi gått igenom dem. Vi skrev ner det namn på den författare vi ville ge chansen och berättade sedan för varandra vad vi valt. Samtliga av oss hade valt Housam, berättar Annika Ekström Stockman.

Anledningen till att samtliga valde Housam menar hon berodde på att Housam Al-Mosilli var exceptionell.

– Han var politiskt aktiv i Syrien och talade för sitt folk genom sina texter, säger hon.

Besked efter jul

Det var strax innan jul som valet blev gjort. Housam, som befann sig i Turkiet vid tillfället, fick besked om att han skulle till Sverige. Den 25 februari landade han efter år på flykt genom Libanon, Egypten och Turkiet.

– Att komma till Sverige är som att komma till en annan planet. Det är annorlunda här, allt är så organiserat, säger han glatt och tittar sig omkring.

Diktatur

Housam berättar att han alltid ansett att den Syriska regimen är en av världens hårdaste diktaturer. Första demonstrationen deltog han i som 24-åring, då under den syriska revolutionen år 2011.

– Regimen har fängslat tusentals personer de senaste åren som är kritiska till regimen, säger han.

Publicerad utomlands

Genom den poesi och de artiklar som Housam Al-Mosilli har fått publicerade i olika arabiska medier har han också setts som ett hot.

– Jag arresterades och anklagades för att koordinera civil olydnad. Det ansågs olagligt att skicka material till utländska medier där man säger eller skriver något ont om den syriska regimen, menar Housam Al-Mosilli som många gånger skrivit artiklar under falskt namn.

Lämnade Syrien

Efter tredje arresteringen, efter tortyr i fängelset, flydde Housam från Syrien.

– Jag mådde psykiskt dåligt och såg mig omkring vart jag än gick. I Syrien har vi ett uttryck ”väggar har öron”, det innebär att man inte vet vem som hör vad du säger. Jag blev i princip tvungen att lämna Syrien, säger han.

Fortsätter skriva

De senaste åren har han levt i Turkiet. Tiden i Sverige kommer han att ägna åt att skriva en bok om politik och film samt en roman. Han har fortsatt att skriva poesi och artiklar till arabisk media.

– Jag skriver om mina erfarenheter och mitt folks erfarenheter, avslutar han.

Fristadsförfattare

Sedan april 2015 är Linköping en författarfristad. En författare, konstnär eller journalist, som i sitt hemland hotas eller förföljs på grund av sitt arbete, får möjlighet till att få ett stipendium som innebär att hen får möjlighet att leva i Sverige, i en av författarfristäderna, under två år för att utöva sitt författarskap.