• Nu ändrar man arbetssätt för "fältarna". Foto: Gustav Skogens

Polare bygger broar

Kommunen vill nu förändra fältarbetet och vill då rekrytera "Polare" som viktiga brobyggare mellan ungdomar i tonåren och socialsekreterare. Till detta satsar kommunen 4,6 miljoner per år under fyra år.

Ungdomar i åldern 17 till 20 år ska rekryteras att bli polare och få en viktig roll i det förebyggande arbetet med ungdomar mellan 13 och 16 år. Polarna ska delta vid nattvandringar och fungera som brobyggare mellan socialsekreterare och yngre ungdomar.

Fältarbetet i Linköping har under lång tid sett ut på samma sätt trots att ungdomarnas behov, mötesarenor, kommunikationssätt och riskfaktorer har förändrats väsentligt. Omsorgsnämnden beslutar därför om att förändra fältsekreterarnas uppdrag avseende förebyggande arbete för ungdomar. I det nya uppdraget införs polarverksamhet med inslag av individuella stödinsatser för ungdomar i 13 till 16-årsåldern som befinner sig i riskzonen. Arbetssättet att rekrytera ungdomar är utvecklat i Värmdö och har sedan vidareutvecklats i Nacka.

Riskzon

– Ungdomar i riskzonen har ett stort behov av att få positiva förebilder som kan ge dem ökad framtidstro. Nu ska vi rekrytera polare som är äldre ungdomar som ska nattvandra tillsammans med socialsekreterare. Polarna fungerar som brobyggare för att lättare nå fram till tonåringar i riskzonen, säger omsorgsnämndens ordförande Liberalen Daniel Andersson.

Utbilda

I uppdraget ingår att rekrytera, utbilda och arbetsleda 20 polare varje läsår.  Polarna ska vara i åldern 17-20 år och ha ledaregenskaper. De får dessutom ledarskapsutbildning, tillgång till nätverk, arvode och om så behövs individuella stödinsatser. Polarna finns med under nattvandringar främst fredag och lördag i cirka 6 timmar per kväll men även vid behov som exempelvis vid skolavslutningar.

– Vissa unga med stark drivkraft och ledaregenskaper söker sig till gemenskapen i kriminella gäng för att få bekräftelse. Ungdomarna som blir utvalda att vara polare får en ny livschans och möjlighet att forma sina liv till något bra, avslutar omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson .

Fyra år

Verksamhetsuppdraget till Leanlink löper över 4 år. Ersättningen är 4,6 miljoner och täcker personalkostnader för 6 årsarbetare, arvodering av polarna, lokaler och fordon. Utöver polarverksamheten omfattar det nya uppdraget också flexibel resurs vid särskild social oro, deltagande i samverkansgrupp i Berga, Skäggetorp och Ryd samt informationsinsatser riktade mot ungdomar och deras föräldrar.