• Ann-Louise Pettersson ser inte att polisen skulle bli osynlig i Åtvidaberg. Foto: Patrik Ekström
  • Poliskontor, station eller bara en kur - oklart hur det blir i framtiden. Foto: Patrik Ekström
  • Polisen överger inte Åtvidaberg. Foto: Patrik Ekström

Polisen blir kvar

Från och med den förste januari 2015 ska polisens organisation göras om på så vis att man blir en enda organisation. Oro har rests på mindre orter huruvida polisen blir kvar. Ann-Louise Pettersson, polischef i Åtvidaberg kan dock lova att polisen inte överger orten.

1965 fanns det 119 polisområden i Sverige, på 1990-talet var man nere i 21 och med start den förste januari 2015 ska man, tillsammans med, Statens kriminaltekniska laboratorium och Rikspolisstyrelsen bilda en enda sammanhållen myndighet Linköping, Ydre, Åtvidaberg och Kinda kommer tillsammans att utgöra ett lokalpolisområde i Östergötland.

– Det är inte på det sättet att allt är klart den förste januari 2015. Att det blir en ny organisation och hur den ska vara uppbyggt, är sedan länge både klart och känt. Men sedan är det något mera diffust.

Inte satt än

– Hur det sedan blir på de olika orterna kommer visa sig efter ett tag, kanske framåt våren, skulle jag tippa på, menar Ann-Louise Pettersson som just nu är polischef i Åtvidaberg och som även kommer att vara delaktig under den nya organisationen som gruppledare för polisen i Åtvidaberg.

– Visst förstår jag att folk är oroliga för hur det ska bli i framtiden. Men att polisen skulle överge Åtvidaberg är det ju inte tal om utan att vi omorganiserar oss så att vi ska nyttja våra resurser på ett bättre sätt och kunna bli än mer närvarande är det mera frågan om. Sedan vad vi kallar den lokal vi kommer att finnas i är ganska oviktigt i sammanhanget, menar Ann-Louise Pettersson vidare. Så klart har frågan om hur polisen ska vara närvarande och vart man ska finnas dykt upp. Ann – Louise Pettersson menar att finns ett pedagogiskt problem i att kunna förklara hur man kan lägga ner något som sedan ska medföra att man syns mera på orten.

Överger inte ”bruket”

– Mycket, är som sagt, inte satt ännu och jag tror att när det väl gjort det så kommer alla bli nöjda. Det spelar ingen som helst roll vad man kallar en lokal som vi kommer att använda och vi kommer självklart finnas här i Åtvidaberg även efter den förste januari. Det finns heller inte någon risk för att lokal kompetens försvinner utan vi ska självklart ta till vara på det kunnande vi har här personalgruppen i Åtvidaberg, avslutar Ann-Louise Pettersson, polischef i Åtvidaberg.