• Med anledning av bland annat den tragiska dödskjutningen i Skäggetorp går polisen ut och informerar. Foto: Patrik Ekström

Polisen informerar allmänheten

Om händelserna i Skäggetorp

Polisen i Östergötland går nu ut på sin hemsida med en lång uppmaning till allmänheten och en samtida förklaring hur man arbetar i Skäggetorp med anledning av de senaste händelserna i Stadsdelen.
Polisen menar att det som har hänt i Skäggetorp är en olycklig  kulmen på en längre tids  social oro i Linköping.
Därför redovisar man sin syn på polisens  ansvar, närvaro och arbete i området.

Konflikter mellan grupper

Bråk och våldsamheter har blossat upp vid ett   flertal tillfällen i Linköping. Det har förekommit anlagda bränder  och  skadegörelse i olika bostadsområden.
Trots att polis, kommunen och frivilliga i föreningar har lagt tid på ett  socialt förebyggande arbete under en längre period så blev en   18-årig man skjuten till döds och en annan ung man skottskadad.
–  Naturligtvis är det polisens ansvar att klara upp brott.  Linköping är  en stad med betydande sociala problem och det är hela samhällets  ansvar  att ta itu med de bakomliggande faktorerna.
Alla, från föräldrar till   förskola, skola, socialtjänst, polis, kriminalvård och andra, har ett  ansvar och  behöver vidta åtgärder. Hade vi lyckats bättre hade  problemen varit mindre och  händelsen på måndagskvällen hade kanske inte  inträffat, säger polisens talesperson vidare.
–   Polisen står just nu inför en omorganisation som träder i kraft den förste  januari  2015.
Det är tydligt uttalat att polisen i den nya  organisationen ska arbeta  närmare medborgaren och att det lokala  polisarbetet kommer vara styrande. Under  hösten inleds arbetet med att  förverkliga detta efter en enhetlig nationell  modell.