• Just nu råder det gängkrig i Linköping och då främst i stadsdelen Ryd. Foto: Patrik Ekström

Polisen vill stoppa gängen

För tillfället är det väldigt oroligt i främst stadsdelarna i Ryd och Skäggetorp. Polisen har gjort en massiv insats och ett flertal unga män sitter frihetsberövade för bland annat försök till mordbrand. Polisens ungdomsenhet jobbar för att stoppa gängen och förhindra att fler dras in i den kriminella miljön.

Joakim Stenman är polisinspektör och jobbar just på Ungdomsenheten. Där har man länge arbetat med att försöka stoppa gängen från att växa och ta till sig än fler ungdomar som kanske bländas av deras image och livsstil.

Synlighet och samarbete

– Det är viktigt att vi är synliga och skapar förtroende hos de unga i de här områdena. Vi jobbar hela tiden med att störa gängens försök att värva flera till sin verksamhet och det görs på flera olika sätt. Vi samverkar även med både skola, fritidsgården och andra aktörer när det gäller de här ungdomarna, eller killarna då, eftersom det är en fråga om pojkar till så gott som hundra procent. Det är säkert lätt att man kan tycka att det är spännande och till och med lite glamoröst att vara med i ett kriminellt gäng av den här typen, men vi försöker visa på att det inte för något gott med sig i slutänden. Joakim Stenman vet att det är ett krävande arbete att jobba mot gängen och deras nyrekrytering av nya kriminella. Han berättar om krympande resurser i takt med att behovet av fler insatser ökar.

Krympande resurser

– Vi har väldigt små resurser att arbeta med och det blir inte bättre. Det tycker jag är tråkigt och det gör inte heller vårt arbete lättare. Att lära känna ungdomarna i dessa områden är viktigt. Sedan måste man finnas för dem dygnet runt och de måste känna att man kan lita på polisen.

Tråkig attityd

– Många har en ganska tråkig fasad men det brukar vi inte bry oss om utan vi markerar tydligt vad som är okey och inte. Skrapar man sedan på utsidan så brukar en helt annan bild av personen framträda och då kan man ha ett vettigt samtal som präglas av ömsesidig respekt. Det är så man når framgång i jobbet mot gängen. Genom förtroende och respekt för varandra samt samarbete på alla plan så gängen inte får någon chans att sätta klorna i fler unga, avslutar Joakim Stenberg, polisinspektör i Linköping och vid ungdomsenheten.