• Regionfullmäktiges nya ordförande Eva Andersson. Foto:Tommy Pettersson

Politiker flyttar in i Region Östergötland

Det är vid nyår som Landstinget och Östsam läggs ned och istället bildas Region Östergötland. Ombildningen av landstinget i Östergötland till en storregion medför andra förutsättningar och ett stort ansvar för att styra alla de olikartade frågor som finns i Östergötland.

De flesta partierna har nominerat sina kandidater till olika poster och i helgen nominerade Socialdemokraterna fem nya regionråd.

På valkonferensen i helgen fastslog Socialdemokraterna att Mats Johansson blir ny ordförande för regionstyrelsen och blir därmed Region Östergötlands första ordförande. Christoffer Bernsköld från Norrköping valdes till ny ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga som blir regionråd för Socialdmeokraterna blir Rebecka Hägg från Linköping, Torbjörn Holmqvist från Motala och Kaisa Karro från Norrköping.

Till presidiets ordförande i Regionfullmäktige valdes Eva Andersson, tidigare kommunalråd i Norrköping. De formella besluten kommer att tas på landstingsmötet den tredje november.