• Lars Vikinge – Centerpartiet, Andreas Ardenfors – Kristdemokraterna, Jerry Broman – Moderaterna, Rebecka Gabrielsson och Reza Zarenoe – Folkpartiet, Helena Balthammar – Socialdemokraterna, Evelina Alsén – Miljöpartiet och Jonas Hasselqvist – Vänsterpartiet. Foto: Lisa Svensson Lindén
  • Wladimir Aristegui som representerade Folkuniversitetet. Foto: Lisa Svensson Lindén

Politisk debatt på Folkuniversitet

Folkuniversitetet bjöd in till en politisk debatt i deras aula där alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som valde att inte närvara, hade representanter på plats.

Från alliansen deltog Lars Vikinge – Centerpartiet, Andreas Ardenfors – Kristdemokraterna, Rebecka Gabrielsson och Reza Zarenoe – Folkpartiet och Jerry Broman – Moderaterna. Från Oppositionen deltog Jonas Hasselqvist – Vänsterpartiet, Nils Hillerbrand och Evelina Alsén – Miljöpartiet och Helena Balthammar – Socialdemokraterna. Folkuniversitetet är med i ett projekt som heter Välkommen att stanna, där man i samarbete med SFI försöker att underlätta för nyblivna svenskar. Där sysslar man bland annat med läshjälp och läxhjälp men även med samhällsfrågor och samhällsinformation. I detta projekt såg man att det fanns brist på kunskap om valet, om de olika partierna och om deras olika ståndpunkter. Det var tack vare detta som denna debatt anordnades och då bjöd man in, främst, folk med utländskt ursprung för att de skulle kunna få en klarhet i situationen.

Vill minska den politiska okunskapen

Wladimir Aristegui, som är projektledare och representant för folkuniversitetet, säger att det är väldigt viktigt att besvara behoven gällande den politiska okunskapen som finns bland väldigt många. Då de flesta av dessa personer kommer ifrån länder där demokrati inte styr landet är det ännu viktigare att framhäva och ge kunskap om de olika partierna, om demokratin helt enkelt.

– Eftersom att det är vår demokratiska rättighet att rösta borde vi ge kunskap om de olika röstvalsmöjligheterna. Just denna del som handlar om politik kallas för Aktiv val 2014 och är rikstäckande för att ge möjlighet att förstå sig på politiken, då främst för människor med svenska som främmande språk. Responsen från politikernas sida har varit väldigt god, menar Wladimir Aristegui.

Debattens punkter

– Politikerna ger positiv respons då de har varit intresserade och har försökt att nå ut till denna grupp vuxna som, liksom ungdomar, är förstagångsväljare, säger han.

Debatten började med att alla partier fick introducera sig och berätta om deras ståndpunkter, därefter fick publiken ställa frågor gällande olika ämnen. Lokala frågor som berördes var bland annat gällande simhallens förflyttning, fritidsgårdar, kvinnosim och gängbildningen. Mer rikstäckande småfrågor handlade om språk, pass, körkort och skatt men de stora ämnena som berördes mest och som väldigt mycket fall tillbaka till på var utbildning, jobb, bostad och äldreomsorgen. Även om de olika blocken var väldigt skilda i vissa frågor, som till exempel skatt, fanns det även frågor de var väldigt överens om, som till exempel att vi skulle behöva skaffa tillgång till kvinnosim i Linköping.