• Folkpartiets landstingspolitiker vill se hårdare krav på nyanlända läkares språkkunskaper.Foto: Tommy Pettersson

Politisk vision för regionen

Den förste januari 2015 bildas Region Östergötland och i och med regionbildandet har Folkpartiet ett par förslag på förändringar som rör läkare och bussåkande pensionärer och studenter.

Folkpartiet är positivt till att nyanlända legitimerade läkare börjar arbeta i Landstinget i Östergötland, så länge de klarar språket. För att garantera detta föreslår nu partiet att läkarna genomgår utbildning innan de kan börja arbeta. Utbildningen ska delas upp i två faser: en sex månader lång intensivkurs i svenska och därefter en påföljande period där läkararbetet kombineras med fortsatta studier i svenska språket. Detta förslag är Folkpartiet ensamma om i Östergötland.

Det andra förslaget delas av Centerpartiet och rör kollektivtrafiken. De föreslår att man ska förändra villkoren för rabatterad biljett inom Östgötatrafiken. Pensionsåldern ska sänkas till 65 år och studenter ska beviljas rabatt, enligt Folkpartiet och Centerpartiet. Därtill vill de att man ska tillåta medtagande av cykel på tåg, spårvagn och bussar.