• Mats Johansson redovisar ett bättre resultat än vad han väntat sig. Tommy Pettersson

Presenterar ett bra resultat

Region Östergötland går ekonomiskt sett bra. Det totala resultat för 2016 är 398 miljoner kronor vilket är 158 miljoner kronor bättre än beslutad budget på 240 miljoner kronor.

Detta resultat beror främst på lägre pensionskostnader samt högre statsbidrag. Samtidigt har placeringarna utvecklats bättre än budgeterat. Det finansiella nettot är 256 miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor bättre än beslutad budget.

Olika modeller

Region Östergötland en fullfondsmodell för beräkning av resultat och vid nationella jämförelser mellan regioner och landsting används en blandmodell där Östergötlands resultat är 88 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att regionens ekonomi ser bra ut. De närmaste åren förväntas ekonomin bli ansträngd men genom ett bra ekonomsikt resultat skapar vi förutsättningar inför de utmaningar som väntar. Vi får också möjlighet att investera i sjukvården och andra delar av vår verksamhet som behöver tillskott, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande vidare.

– Sjukvården kostar mycket pengar och vi måste hitta vägar att lösa de ekonomiska utmaningar som finns där. Vi får aldrig hamna i ett läge där vi tvingas dra ner på den goda vård som våra östgötska invånare är vana vid och förtjänar. En långsiktig god ekonomi är förutsättningen för att vi ska kunna leverera en god service till invånarna.

På regionstyrelsens senaste redovisades bokslutsrapporten för 2016 och rapporten visar en preliminär bild av bokslutet för 2016. Det slutgiltiga bokslutet beslutas av regionstyrelsen i april.