• Karin Granbom Ellison kan konstatera att näringslivstillväxten är god. Foto: Tommy Pettersson

Privatanställda ökar i Linköping

Linköpings näringsliv är starkare än på mycket länge och antalet privatanställda har ökat två år i rad. Bilden styrks av en sammanvägning av fyra olika näringslivsrankningar, som utfaller i den riktningen. 

Linköpings näringslivsbolag Nulink har sammanställt uppgifter från Statistiska centralbyrån SCB om utvecklingen av antalet anställda i privat och offentlig sektor.

Balansen

År 2015 ökade de privatanställda i Linköping med 1132 personer, att jämföra med 951 året innan. För offentlig sektor var siffrorna 694, respektive 1846 personer.

– Linköping är en stad där många företag är optimistiska och vill växa. Samtidigt upplever många arbetsgivare att de har svårt att hitta de medarbetare de behöver vilket kan hämma tillväxten. För att minska bristen på rätt arbetskraft är det angeläget att kommunen och företagen samarbetar mer inom exempelvis utbildning och arbetsplatsförlagt lärande, säger Karin Granbom Ellison (L), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och bildning.

Klättrar upp

Svenskt Näringsliv gör varje år en ranking av företagsklimatet och placeringen har sedan 2008 gått från plats 86 till 35 bland 290 kommuner i årets undersökning.

– Linköping växer och har en stor bredd och ett starkt näringsliv. Det visar inte minst den senaste rankningen enligt Uppsalamodellen där Linköping hamnar i toppskiktet. Vi har mycket som går åt rätt håll och över tusen nya jobb kom till förra året i privat sektor, vilket är jätteroligt, säger Helena Balthammar (S), styrelseordförande i näringslivsbolaget Nulink.

Uppsalamodellen

Förutom Svenskt Näringslivs Företagsklimat är det Nyföretagarbarometern, tidningen Fokus Bäst att bo-ranking samt UC/Företagarnas ranking. Uppsalamodellen utfaller till Linköpings fördel. Uppsala, som skapat modellen, kommer i år på nionde plats. Linköping är tredje bäst.

Uppsalamodellen jämför dessutom kommuner i ungefär samma storlek. Skälet är att storstäderna med kranskommuner har andra förutsättningar än större städer på landsorten. På motsvarande sätt blir det inte rättvisande att blanda in små kommuner i jämförelsen.

– Det sammanvägda resultatet bygger på ett större underlag och blir på så sätt mer tillförlitligt säger Michael Nydén från Nulink.

Viktigare än topplaceringen är att svagheter och styrkor blir tydligare. Bäst respektive näst bäst är Borås och Varberg. Ändå överträffar Linköping båda i tre av fyra undersökningar. Däremot hamnar Linköping liksom andra universitetsstäder sämre till i Nyföretagarbarometern.