• Curt Karlsson, ordförande PRO Östergötland, är långt ifrån nöjd. Foto: Stefan Hedström

PRO:s skatteuppror fortsätter

En samhällsgrupp att räkna med

Igår hade PRO Östergötland årsmöte i Brigaden på Garnisonen. Cirka 200 aktiva medlemmar samlades för att få veta vad som händer under året, speciellt viktigt under valår.

Förutom gäster som Curt Persson, ordförande i Riksorganisationen och Marie Morell, Landstingsstyrelsens ordförande och valberedning, finns det brinnande punkter som är viktiga både lokalt och över riket.

– Det finns tre punkter som främst kommer att diskuteras och som vi redan har diskuterat med politiker med från olika riktningar. Allt blir ju viktigare under valår och vi pensionärer består av 25 procent av Sveriges röster, säger Curt Karlsson, ordförande PRO Östergötland.

Punkterna

Den första punkten är pensionärers ekonomi. Pensionärer är den grupp som betalar mest skatt, detta anser PRO att vara helt fel med all rätt. Man tog också upp boendefrågan.

– I snitt har en pensionär 13800 kronor före skatt. Vi behöver prisanpassade hyror för att vi ska klara av att betala, menar Curt Karlsson.

Sist ut är äldreomsorgen, som drar ner på personal för att spara. PRO vill ha fler anställda.

– Det är ett av Linköpings största bekymmer, som har extremt många privatiserade boenden som drar ner på personal. Vi vill bli väl mottagna under ålderns höst och få god vård, avslutar Curt Karlsson.