• Eva Lindh vill skapa mervärde för äldre. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Profilboenden ska ge äldre mervärde

Hoppas locka personal

Koalition för Linköping ska införa profilboenden inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att det ska ha positiva konsekvenser för de boende och vid rekrytering av personal.
Profilboenden kan ha olika inriktningar. Man kan införa en
profil utifrån intressen - exempelvis konst, mat och musik. Det kan även vara
inriktningar utifrån en diagnos eller en viss kompetens, till exempel språk.

Målet är att profilboenden ska ge den enskilde en mer
meningsfull vardag.
–Profilboenden kan även bidra till att vi kan rekrytera mer
personal, eftersom personalen både får jobba med äldre och deras intresse. Det
kan vara en pusselbit till hur vi kan utveckla äldreomsorgen, säger Eva Lindh,
ordförande i äldrenämnden.

”Inte exkluderar någon”

Ett alternativ till införandet av profilboenden kan vara att
man ställer kravet i upphandlingar. Ett annat alternativ är att om många på ett
boende har samma intresse kan de driva det som en profil.
–Det är väldigt viktigt att vi inte exkluderar någon. Till
exempel om man har ett certifierat boende med hbtq-kompetens ska man kunna
flytta dit även om man inte är hbtq.

Goda erfarenheter

Bakgrunden till profilboenden är en motion från Miljöpartiet.
Omsorgskontoret har gjort en utredning om förutsättningarna för att inrätta
profilboenden i Linköping. I dag har några kommuner profilboenden, till exempel
i Solna har det funnits länge och där är erfarenheterna goda. Utredningen visar
dock att de äldres upplevelse av trygghet i boendet och att de bor på den plats
de önskar är viktigare än en specifik profil.